Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Crkve-paraklisi Pokrova presvete Bogorodice  
 
 
  

Crkva pokrova Presvete Bogorodice

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

 

 

Ova crkva se nalazi u manastirskim zidinama „na sastavu južnih i istočnih manastirskih zidina, između nekadašnje i današnje manastirske bolnice“. Crkva je sagrađena 1643 god. u vreme igumana Teodosija, pa je obnovljena i oslikana 1740 god. zalaganjem novog ktitora arhimandrita Gerasima i nekoliko priložnika iz Sarajeva: Damjana, Tripka i Jova. I ova crkvica ima „slepu“ kupolu. Njeno zidno slikarstvo čine: u donjoj zoni su prikazani stojeći likovi Svetih Vrača, ratnika i monaha u naosu, a arhijereja u oltaru. U višim zonama su veliki praznici, a u oltaru glavne scene iz života Presvete Bogorodice i dosta retka i zanimljiva scena kako četiri anđela podižu Časni Krst. U kupoli je Isus Hristos i Nebeska liturgija. Na zapadnom zidu je lik ktitora arhimandrita Gerasima sa modelom crkve pred Bogorodicom i Hristom. Spolja, oko ulaza, prikazan je Strašni Sud sa mnogo detalja. U oltaru ove crkve privlači pažnju lik Svete Trojice, naslikan u niši đakonika. Tu je naslikan Gospod Isus Hristos sa tri lica i šest ruku! Ovom neobičnom predstavom želelo se da se na slikovit način prikaže jedinstvo i nerazlučnost Svete Trojice- Boga Oca, Sina i Svetog Duha. 

 

ikonostas sa prestonim ikonama iz 1798.god.

---

Paraklis Pokrova Bogorodice je jednobrodna građevina, ima dva traveja.uz južnu je uska prostorija, kelija, a na zapadnoj strani pretprostor iz koga se ulazi u paraklis i keliju. Iznad zapadnog dela paraklisa na kvadratnoj osnovi je kalota,postavljena na prislonjene lukove na severnoj, zapadnoj i južnoj strani. Na istočnoj strani je poluobličasti svod koji prekriva oltarski prostor. U istočni zid ugrađene su tri polukružneniše. Srednja šira, glavni je deo oltara. Osnova i ukupna struktura građevine zanatski su dobro izvedene.

Unutrašnje mere: dužina 5,21 metar, širina 4,22 metra, visina od poda do temena kupole 5,26 metara.

---

Zidne slike crkve pretežno i dalje gaje srednjovekovne ikonografske tradicije. U repertoaru se ipak zapažaju neke barokne crte koje su preuzete preko grčkih slikarskih radionica (anđeli koji uzdižu krst na svodu oltara, Hristos iz čijih rana ističe krv koju prihvataju anđeli u niši protezisa). Isto tako, zanimljivaje i ikonografska novina kada u Nebeskoj liturgiji u kaloti učestvuju sva tri lica Sv. Trojice.

 

 

U stilskom pogledu, po tkaninama sa mnogo cvetnih ornamenata, likovima jevanđelista u pandantifima, kao i po nekim drugim detaljima, uočava se prisustvo levantinskog baroka, smirenog i prilagođenog svetogorskoj tradicionalnoj sredini.

Na rezbarenom i pozlaćenom ikonostasu sa kraja XVIII veka, ikone Hrista Gospoda i Bogorodice su iz vremena živopisanja hrama, a ikone Svetog Jovana preteče i Svetog Save srpskog sa Svetim Simeonom Nemanjom nastale su 1798.godine i pridodate na krajevima ikonostasa.Tada je i prvobitni ikonostas nadvišen i ukrašen likovima osam proroka, deizisom i na vrhu slikanim krstom.

(?), (kk), (sp-88),+hilandarski zbornik 3, 

 

ikonostas

 

 

Sveta Trojica

 

 

ktitorska kompozicija

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev