Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Sveta Gora Kelije i staništa  
 
 
  

Kelije i staništa

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012. // dec.2013)

 

Najviše skitova i kelija ima u predelu oko planine Atos i ovaj deo se uopšte naziva Svetogorska pustinja. Tu u svim kelijama, kolibama i pećinama žive isposnici, isihasti, anahoreti ili jednostavno – pustinjaci, kako ih najčešće zovu. To je poseban soj ljudi koji je uz blagoslov manastira, otišao u osamu da se u veoma strogom režimu života podvizava po uzoru na znamenite svetogorske kaluđere koji su uvršćeni u red svetaca. Usredsređeni na individualnu molitvu i mistično viđenje Boga, veoma malo jedu, još manje spavaju, a beskonačno u sebi ponavljaju Hristovu molitvu: ''Isuse Hriste, sine Božiji, pomiluj mene grešnog''.

Okruženi mirom i tišinom, okupani svelošću sunca, doživljavaju vizije susreta sa Bogom i svecima. Do njih je teško doći jer im se kelije nalaze na nepristupačnim mestima, bez divljih puteva i staza, a kod nekih keliota pristup je moguć samo drvenim merdevinama i uz pomoć lanca za spuštanje. A kada konačno stignete do pustinjakove kelije, dugo ćete stajati pred vratima dok vam ih ne otvori, jer je njihovo geslo da se samo upornima otvaraju vrata. Pustinjaci rado primaju goste i trude se da ih najlepše što mogu ugoste, ne skrivajući pritom radost što ste ih posetili.

 

 

Kelije

Kelion

 

Kelije su ustanove sa malom kapelom i okolnim obradivim zemljištem-ekonomijom. Starešina kelije je starac, a ostali su njemu podređeni. Monaha je najviše devet (keliota) kanonski postrižena koja mogu primiti još najviše trojicu lica iskušenika ili poslušnika. Žive od svog rada, obrađujući nešto malo zemlje, ikonopišući, rezbareći ikone u duborezu, praveći suvenire i slično. Prinosi sa kelijskih imanja pripadaju isključivo keliotima, koji su uz to obavezni da svoje kelije održavaju u dobrom stanju. Kelije obavezno imaju unutrašnju crkvicu.

(ef)

 

Kolibe

Kaliva

 

Kolibe su male odvojene naseobine (kućice) sa malom unutrašnjom kapelom bez obradivog zemljišta. U kolibi žive dva ili tri monaha kojima su doživotno date na korišćenje od strane manastira na čijoj teritoriji se nalaze. Monasi koji žive u kolibama izdržavaju se svojim rukodeljem. Nekoliko takvih prebivališta zajedno daju utisak jedne zajednice, ali nemaju zajedničku administraciju, niti su međusobno zavisni.

(ef)

 

Staništa

Katisma

 

Staništa su male kolibe u kojima živi samo jedan monah. Monah doživotno živi u staništu koje mu biva dato od strane manastira, dobijajući od istog sledovanje neophodne količine hrane. Stanište je sastavni deo manastira, a monah koji ga nastanjuje smatra se članom manastirskog bratstva. Monasi staništa obično se odlikuju visokom duhovnošću.

(ef)

 

Isposnice i Tihovateljnice

Hesihasterion

 

Isposnica je malo boravište slično staništu, ali u tzv. „svetogorskoj pustinji”. Ovakvim životom žive monasi koji žele da upražnjavaju najvišu i besprekornu askezu.

Tihovateljnice su staništa koja se nalaze na osameljenim i pustim mestima, na stenama, u pećinama, vrhovima planina i brda. Monasi u njima žive u neprekidnim molitvama, postu i bdenju, proučavajući Sveto Pismo.

 

Sve naseobine na Svetoj Gori se upravljaju po Vizantijskom vremenu i Julijanskom kalendaru. U vreme zalaska sunca kod njih je 12-ti sat za sva godišnja doba, što ne vredi jedino za manastior Iviron u kome je 12-ti sat u vreme izlaska Sunca.

(ef)

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012. // dec.2013)

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev