Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Literatura Literatura o Hilandaru u COBISS-u  
 
 
  

Literatura o Hilandaru u COBISS-u

Literatura o Hilandaru u COBISS

(kooperativni online bibliografski sistem i servisi)

autor

naslov

jedinica

godina

 

Hilandar velika srpska carska lavra : [1198-1998]

typeknjiga

1996

Pajić, Mile V., 1958-

Sveti manastir Hilandar srpska Carska Lavra

typeknjiga

2004

 

Rukopisno Četvorojevanđelje Nikole Stanjevića, vlastelina Cara Dušana Silnog - XIV vek, Srpska carska lavra manastir Hilandar, Sveta Gora Atonska

typeknjiga

2006

 

800 godina Hilandara

typeknjiga

1998

 

Psaltir : sa devet biblijskih pesama : prevod crkvenog grčkog i slovenskog psaltira

typeknjiga

2000

Petrović, Zoran

Hilandar

typeseparat

1994

 

Povelja Sarajevskog (Dabrobosanskog) mitropolita Pajsija o pravu na sakupljanje milostinje za manastir Hilandar

typeseparat

2012

Jovanović, Miodrag

Iz povesti o nastanku mozaika u mauzoleju na Oplencu : o boravku ruskih umetnika u Hilandaru 1930. godine

typečlanak - sastavni deo

1989

Stefanović, Dimitrije

An Additional Checklist of Hilandar Slavonic Music Manuscripts = Dopuna pregledu hilandarskih slovenskih muzičkih rukopisa

typeseparat

1989

 

Hilandarski zbornik. 9

typezbornik

1997

Teofan Zatvornik

Misli za svaki dan u godini : Po crkvenom čitanju reči Božije

typeknjiga

2000

Marković, Vladimir

Put za Hilandar = The Way to Chilandar

typeknjiga

1999

Jevtić, Života

Hilandar = Izložba fotografija

typekatalog

1998

Milovanović, Metodije

Život u manastiru Hilendaru : Knjiga prva

typeknjiga

1908

Ćorović, Vladimir, 1885-1941

Sveta Gora i Hilandar

typeknjiga

2010

Barišić, Ranko

Riznica manastira Hilandara

typeknjiga

1998

 

Actes de Chilandar : édition diplomatique : album. 1, Des origines à 1319

typeknjiga

1998

 

Actes de Chilandar : édition diplomatique : texte. 1, Des origines à 1319

typeknjiga

1998

Đorđević, Boško

Hilandar i Miroslavljevo jevanđelje : Povodom osam vekova Hilandara

typečlanak - sastavni deo

1998

Sladoje, Đorđo

Izbor iz poezije

typečlanak - sastavni deo

2011

Šuica, Marko, 1967-

Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2007

Ković, Miloš, 1999-

Miloš Blagojević, Srbija Nemanjića i Hilandar, Priručnik za takmičenje iz istorije za učenike srednje škole Beograd, Novi Sad 1998, 124 strane

typečlanak - sastavni deo

1999

Fotić, Aleksandar, 1960-

Dispute Between Chilandar and Vatopedi over the Boundaries in Komitissa (1500)

typečlanak - sastavni deo

1999

Fotić, Aleksandar, 1960-

Le pyrgos de Kabalaréos, alias pyrgos du roi Milutin

typečlanak - sastavni deo

2002

Fotić, Aleksandar, 1960-

Hilandar i srpsko plemstvo posle pada Despotovine

typečlanak - sastavni deo

1997

Fotić, Aleksandar, 1960-

Prilagođavanje i opstanak : Hilandar u Osmanskom Carstvu : (XV-XVII)

typečlanak - sastavni deo

1998

Fotić, Aleksandar, 1960-

Najpoznatiji hilandarski ferman

typečlanak - sastavni deo

1998

Sindik, Dušan

Iz Hilandarskog arhiva

typeseparat

1983

Bubalo, Đorđe, 1969-

Hilandar i Stonski dohodak u XIX veku

typečlanak - sastavni deo

2011

Bubalo, Đorđe, 1969-

Hilandar i Stonski dohodak u XIX veku

typeseparat

2011

Mladenović, Srđan

Kruševska metohija : hilandarski posed u Hvosnu : magistarski rad

typemagistarski rad

2010

Mitrović, Katarina, 1973-

Povelja despotice Jelene Jakšić manastiru Hilandaru

typečlanak - sastavni deo

2008

Mitrović, Katarina, 1973-

Povelja despota Đorđa Brankovića o prihvatanju ktitorstva nad Hilandarom

typečlanak - sastavni deo

2006

Vojvodić, Dragan, 1959-

Prvi grob svetog Simeona Srpskog

typečlanak - sastavni deo

2010

Fotić, Aleksandar, 1960-

Non-Ottoman documents in the Kâdîsʹ Courts (Môloviya, Medieval charters) : examples from the Archive of the Hilandar Monastery (15th-18th C.)

typečlanak - sastavni deo

2005

Fotić, Aleksandar, 1960-

The metochion of the Chilandar monastery in Salonica : (Sixteenth - Seventeenth centuries)

typečlanak - sastavni deo

2007

Bubalo, Đorđe, 1969-

Hilandarska "sveća" u XIX veku

typečlanak - sastavni deo

2010

Fotić, Aleksandar, 1960-

Xenophontos in the Ottoman documents of Chilandar (16th-17th C.)

typeseparat

2008

Fotić, Aleksandar, 1960-

The collection of Ottoman documents in the monastery of Hilandar (Mount Athos)

typečlanak - sastavni deo

2003

 

Hristos - Nova Pasha : Božanstvena liturgija : sveštenosluženje, pričešće, zajednica bogočovečanskog tela Hristovog. 3

typeknjiga

2008

Taylor Hostetter, William

U srcu Hilandara [elektronski izvor] : interaktivno predstavljanje fresaka glavne crkve manastira Hilandar na Svetoj Gori = In the heart of Hilandar : an interactive presentation of the frescoes in the main church of the Hilandar monastery on Mt. Athos

typeračunarski CD/DVD

1999

Tatić-Đurić, Mirjana

Ikona Bogorodice Trojeručice

typečlanak - sastavni deo

2002

Miljković, Bojan

'Povest' o čudotvornim ikonama manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2007

Marković, Miodrag

Ilustracije pateričkih priča u priprati Hilandarskog katolikona

typeseparat

2000

Pavlović, Leontije

Stavaranje kultova prvih Nemanjića

typeseparat

1997

Mladenović, Aleksandar

"Moje gospodstvije" kneza Lazara

typeizlaganje na konferenciji

2007

Mišić, Siniša

Hilandar u delima srpskih istoriografa XVIII veka

typeseparat

2000

Džamić, Vladimir

Zidno slikarstvo XVIII veka paraklisa Svetih arhanđela u manastiru Hilandaru

typečlanak - sastavni deo

2007

Petković, Sreten

Gerasim Branković kao svetitelj na hilandarskoj fresci iz 1797. godine

typečlanak - sastavni deo

2007

Petković, Sreten

Gerasim Branković kao svetitelj na hilandarskoj fresci iz 1797. godine

typeseparat

1998

Artamonova, Julija

The model chants from the Hilandar collection : melody and repertory

typeizlaganje na konferenciji

2006

Barišić, Ranko

Prilog poznavanju proizvoda umetničkog zanatstva u manastiru Hilandaru

typeseparat

1991

Marković, Miodrag, 1962- 
Taylor Hostetter, William

Prilog hronologiji gradnje i oslikavanja hilandarskog katolikona

typečlanak - sastavni deo

1998

Marković, Miodrag

Prilozi za istoriju Svetog Nikite kod Skoplja : osnivanje manastira - Milutinova obnova - hilandarski metoh

typeseparat

2004

Bogdanović, Rade 
Marković, Branislav

Rekonstrukcija puta pristanište Jovanica - manastir Hilandar - Hilandarsko pristanište na Svetoj Gori

typeizlaganje na konferenciji

2009

Tomić, Oliver, 1963

Ktitorska i umetnička delatnost u Hilandaru

typečlanak - sastavni deo

2002

Uspenskiî, O. I.

Materialы dlя istorii zemlevladěniя vЪ XIV věkě

typeknjiga

1883

Rakić, Zoran, 1960-

Minijature srpskih rukopisa XVI i XVII veka u biblioteci manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

1998

Rakić, Zoran

Minijature srpskih rukopisa XVI i XVII veka u biblioteci manastira Hilandara

typeseparat

1998

Vojvodić, Dragan

Hilandarski grob svetog Simeona Srpskog i njegov slikani program

typeseparat

2004

Vojvodić, Dragan, 1959

Hilandarski grob svetog Simeona Srpskog i njegov slikani program

typečlanak - sastavni deo

2004

Vojvodić, Dragan, 1959-

Donor portraits and compositions

typečlanak - sastavni deo

1998

Rakić, Zoran, 1960-

Slikani ukras ćirilskih rukopisa XVI i XVII veka

typečlanak - sastavni deo

1998

Rakić, Zoran, 1960-

Zidno slikarstvo XVII veka

typečlanak - sastavni deo

1998

Vojvodić, Dragan, 1959-

Ktitorski portreti i predstave

typečlanak - sastavni deo

1998

Marković, Miodrag, 1962-

Prvobitni živopis glavne manastirske crkve

typečlanak - sastavni deo

1998

Todić, Branislav, 1952-

Slikarstvo XIII veka

typečlanak - sastavni deo

1998

Šuput, Marica, 1943-

Arhitektonski ukras spoljne priprate

typečlanak - sastavni deo

1998

Šuput, Marica, 1943-

Arhitektonski ukras crkve kralja Milutina

typečlanak - sastavni deo

1998

Rakić, Zoran

Ciklus patrona u hilandarskoj crkvi Svetog Dimitrija

typeseparat

2000

Bogdanović, Dimitrije
Đurić, Vojislav J.
Medaković, Dejan

Hilandar

typeknjiga

1978

Petrov, Gligorije

Zidari života

typeesej

1998

Bajalović-Hadži-Pešić, Marija

Nalaz dekorisanih posuda u Hilandaru : nova saznanja o keramici poznog srednjeg veka

typečlanak - sastavni deo

2003

Pavlović-Samurović, Ljiljana, 1935-2006

Hilandar i svetogorska monaška zajednica u španskom književnom delu "Viaje de Turquía" (1558) = Hilandari ы la comunidad monacal del monte Athos en la obra literaria española el "Viaje de Turquía" (1558)

typeseparat

2000

Tsakulis, Hristos

Hilandarski kulturološki rekreativno turistički pohodi : diplomski rad

typediplomski rad

1996

Lavrovʺ, P.

Hilandarskі sbornikЪ No 24

typeknjiga

1???

Petković, Sreten

Svetiteljske mošti i slikarstvo Hilandara

typeseparat

2000

Davidov, Dinko

Hilandarska grafika : [otisci sa originalnih bakroreznih ploča] : [Korpus štampan u tipografiji Manastira Hilandara 1990. godine u tiražu od...] : [Sadržaj korpusa: 55 bakroreza]

typekatalog

1997

Petković, Sreten

Dve hilandarske crkve XVII veka posvećene sv. Nikoli

typeseparat

1993

Petković, Sreten

Crkva Svetog Nikole u Hilandaru

typeseparat

1991

Đorđević, Ivan M.

Zidno slikarstvo XIV veka hilandarskog paraklisa Svetih arhanđela = Fourteenth-century Wall-paintings in the Hilandar Parakklesion of the Holy Archangels

typeseparat

2000

 

Hilandarski zbornik. 5

typezbornik

1983

 

Hilandarski zbornik. 7

typezbornik

1989

 

Razgovori stranika sa duhovnim ocem : o blagodatnom iskustvu bavljenja "Isusovom" molitvom

typeknjiga

2001

Blagojević, Miloš

Sekularizacija hilandarskih poseda u srednjovekovnoj Srbiji

typeseparat

2000

Blagojević, Miloš

Knez Lazar ktitor Hilandara

typeseparat

1989

Fotić, Aleksandar

Sveta Gora u doba Selima II

typeseparat

1997

Fotić, Aleksandar

Zbirka turskih dokumenata u arhivu manastira Hilandara

typeseparat

1997

Fotić, Aleksandar

Najpoznatiji hilandarski ferman

typeseparat

1998

Fotić, Aleksandar

Srednjovekovne povelje na šerijatskom sudu : primeri iz povesti manastira Hilandara : XV-XVI vek

typeseparat

2004

Fotić, Aleksandar

The collection of Ottoman documents in the monastery of hilandar (Mount Athos)

typeseparat

2003

 

Povest o Čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice "Trojeručice"

typeknjiga

2009

 

Zbornik za likovne umetnosti. [Knj.] 3

typezbornik

1967

Marković, Miloje, 1947-

Miloje Marković : osam vekova manastira Hilandar

typekatalog

2000

 

Hilandar : osam vekova : 4. decembar - 25. decembar 1998

typekatalog

1998

Sofronije

O molitvi : zbirka članaka

typeknjiga

2000

Petar Damaskin

Podsetnik pustinjskog trezvoumlja

typeknjiga

2001

 

Hilandarski zbornik. 6

typezbornik

1986

Saharov, Sofroniй Semenovič, 1896-1993

Starac Siluan

typeknjiga

2001

Vidkovskij, Antonij

Pravoslavlje kao pravoživlje

typeknjiga

2001

Antonije Svetogorac

Atonski podvižnici devetnaestog veka

typeknjiga

2001

Grigorije Niski
Jovan Zlatousti
Grigorije Bogoslov
...

Krasota devstvenosti

typeknjiga

1998

Radojičić, Jovan

Hilandar moj dom : druženja, viđenja, razgovori

typedokumentar.lit.

2006

 

Duhovni razgovori sa hilandarskim monasima ; Uspomena na oca Mitrofana

typeknjiga

2005

Vrbavac, Đura

O važnosti srednjevekovnih vladalačkih zadužbina za našu narodnost, veru, književnost i prosvetu od Đ. Vrbavca

typeknjiga

1899

Jovanović, Tomislav

Uz osam vekova Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2008

Evdokimov, Pavle

"Luda" ljubav božija

typeknjiga

2001

Saharov, Sofroniî Semenovič, 1896-1993

Starac Siluan

typeknjiga

1998

Nikolić, Miloje Ž.

Hilandar : Štampano po blagoslovu Manastira Hilandara povodom osamstogodišnjice njegovog osnivanja

typeknjiga

1997

 

Dobrotoljublje. Tom 2

typeknjiga

1998

 

Dobrotoljublje : hilandarski prevodi. Tom 1

typeknjiga

1996

Sava Hilandarac

Istorija manastira Hilandara : uspomena na sedamstogodišnjicu osnivanja

typeknjiga

1997

Marković, Vladimir

Put za Hilandar = The Way to Chilandar

typeknjiga

1999

Sofronij, carhimandrit

Videti Boga kao što jeste

typeknjiga

2001

Dorotej

Pouke ave Doroteja

typeknjiga

2000

Varsanufije
Jovan Prorok

Duhovno rukovođenje

typeknjiga

2000

Krejić, Mitar

Povelje srpskih vladara Manastiru Hilandar : preuzeto iz knjige "Opisanije drevnosti srpski u Svetoj (Atonskoj) Gori"

typečlanak - sastavni deo

2012

 

Udruženje Riznica srpske duhovnosti [Slikovna građa] : [akvareli srpskih svetinja]

typegrafika

2006

Dedić, Milutin, 1935-

Hilandar zauvek [Slikovna građa] : sa slikarske palete Milutina Dedića

typegrafika

2004

 

[Muzej Vojvodine, Novi Sad]

umetna zbirka

1997

 

[Galerija Matice srpske, Novi Sad]

umetna zbirka

1996

 

Zakonik cara Stefana Dušana

typeknjiga

2013

 

[Narodna biblioteka Srbije, Beograd]

umetna zbirka

1991

 

Hilandarska spomenica

typeknjiga

2003

Đorđievski, Dejan

O pitanju učešća Mihaila Astrape u oslikavanju hilandarskog katolikona

typečlanak - sastavni deo

2012

 

[Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd]

umetna zbirka

2012

 

Zakonik cara Stefana Dušana

typeknjiga

2012

Katanić, Ksenija, 1946-

Prikazi 1 : (poezija)

typeknjiževni prikaz/pregled

2011

Tatić, Žarko, 1894-1931

Svetogorska pisma

typedokumentar.lit.

2011

 

1 stub za vinograd

typeknjiga

2010

Radojković, Bojana

Tema Otečestva na srpskoj panagiji iz Hilandara

typeseparat

1979

Fajfrić, Željko, 1957-

Sveta loza Stefana Nemanje

typeknjiga

2011

Borčić, Vera

Bakrorez manastira Hilandara iz 1743

typeseparat

1977

Milošević-Đorđević, Nada, 1934-

Radost prepoznavanja

typeesej

2011

Stevanović, Vidosav, 1942-

Fragmenti godina buke i samoće. 13, Hilandar moderniji od hodočašća u Kumrovec

typečlanak - sastavni deo

2010

 

[Legat Vladimira Otovića : Razno o Njegošu i prevodi njegovih tekstova na više jezika]

umetna zbirka

1923

Vasiljević, Dušan

Trojeručica : povest o ikoni

typeknjiga

1996

 

Hilandar 2011 : [planer]

typeknjiga

2009

 

Obnova manastira Hilandara : sveta Atonska gora

typeknjiga

197?

Đurđev, Petar

Sudbina metoha manstira Hilandara u Novom Sadu

typečlanak - sastavni deo

2010

Teneketzqs, Gwmas B

Istoria tqs Ieras monqs Hiliantariouy

knjiga

1998

Stevanov, Vladimir, 1946-

Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2010

Nenadović, Slobodan

Arhitektura Hilandara : crkve i paraklisi

typeseparat

19??

Medaković, Dejan

Manastir Hilandar u XVIII veku

typeseparat

19??

Branković, Miodrag B.

Manastir Hilandar : fotografije na platnu

typeknjiga

200?

 

Istorija o Hristu : za male i velike

typeknjiga

????

Han, Verena

Dveri iz Hilandara ukrašene intarzijom od kosti = Chilandar altar door adorned with bone intarsia

typeseparat

1956

 

Blagoslov iz manastira Hilandara, Čudotvorna ikona Trojeručica, hilandarska igumanija [Slikovna građa]

typerazglednica

200?

Milovanović, Dušan

Metoh manastira Hilandara Milo Arsenica : šuma Kakovo

typeknjiga

2007

Milovanović, Duško, 1954-

Manastir Hilandar : jedan pogled u prošlost

typevodič

2007

Ćirković, Sima M.

Hilandarski iguman Jovan = The Hegoumenos of Hilandar Jovan

typeseparat

2000

Imerovski, Mile

Hilandar na Svetoj gori : pokloničko putovanje kroz istoriju i sadašnjost

typeknjiga

2009

Tanackov, Marija, 1952-

Oblikovanje tradicije. Knj. 1

typeesej

2009

Marković Riđanin, Ratko, 1949-

Obnova manastira Hilandara obnavlja nas

typečlanak - sastavni deo

2008

Tanasijević, Dragan S.

Hilandar 2009 [Slikovna građa]

typegrafika

2008

 

Zidni pravoslavni podsetnik [Slikovna građa] : 2008

typegrafika

2007

Radović, Aleksandar

Tragovima oca Joasafa

typečlanak - sastavni deo

2008

Bašić, Vesna

Postojana služba Ljubodraga Popovića

typečlanak - sastavni deo

2004

Rakić, Zoran, 1960-

Crkve svetog Dimitrija i svetog Save srpskog u Hilandaru

typeknjiga

2008

Mihajlović, Milenko

Hilandar

typekatalog

1996

 

Bože pravde : srpske pesme, članci, besede, himne

typedr.knjiž.oblici

2006

Panfilov, Dimitrije E.

Carska lavra na Svetoj gori Hilandar i svetogorsko hodočašće

typečlanak - sastavni deo

2007

Radovanović, Janko

Monaška žitija na freskama priprate kralja Milutina u Hilandaru

typeknjiga

2008

 

Pravoslavni molitvenik

typeknjiga

1995

Sindik, Dušan I.

Srpska srednjovekovna akta u manastiru Hilandaru

typeseparat

1998

 

Osam vekova srpske duše = Eight Centuries of Serbian Soul

typeknjiga

19??

 

[Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga, Novi Sad]

umetna zbirka

1995

 

Kašanin, Milan

Istorija manastira Hilandara ; Sentandreja i Hilandar

typečlanak - sastavni deo

1998

Đorđo, Sladoje

Daleko je Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2007

 

Ι. Μ. Χιλανδαριου - Αθω [Slikovna građa] = Mount Athos : Monastéry Hilandarios = Mont Athos : Monastére Hilandarios

typerazglednica

1984

 

Αθω. - Ι.Μ. Χιλανδαριου [Slikovna građa] = Mount Athos : Monastery of Hilandari = Mont Athos : Monastére de Hilandari = Berg Athos : Kloster Hilandari

typerazglednica

1970

Medaković, Dejan

Put u Hilandar

typečlanak - sastavni deo

1999

 

Filmski zapisi o spomenicima kulture [Plakat] : utorak, 13. mart 1984. godine u 18,00 časova, sala na II spratu

typeknjiga

1984

Borak, Svetozar

Čudotvorna loza u Hilandaru : grožđe s drevne razgranate loze pored čuvenog manastira pomaže supružnicima dadobiju decu

typečlanak - sastavni deo

1998

Borak, Svetozar

Za hilandarskom trpezom

typečlanak - sastavni deo

2001

Šmeljov, Ivan Sergejevič
Zajcev, Boris

Stari Valaam

typeknjiga

2001

Branković, Miodrag B.

Manastir Hilandar

typeknjiga

200?

 

[Ekslibris društvo, Beograd]

umetna zbirka

1999

 

Hilandar - luka spokoja i zemlja bez vremena

typečlanak - sastavni deo

2006

Karišić, Rajko R.

Hilandarski svetlopisi

typeknjiga

2005

Miladinović, Miodrag

Srpske svetinje u svetskoj kulturnoj baštini : fotografije : Hilandar, Sopoćani, Petrova crkva, Đurđevi stupovi

typekatalog

2004

Stefanović, Dimitrije

Dečani i Hilandar u Veneciji

typečlanak - sastavni deo

2005

Radojičić, Jovan

Hilandar moj dom : druženja, viđenja, razgovori

typedokumentar.lit.

2004

Blagojević, Miloš

Ktitorke Hilandara u srednjem veku

typečlanak - sastavni deo

2002

Petrović, Danica

Knjige za pojce u Hilandarskoj rukopisnoj zbirci = Chant books treasured in the manuscript collection of Hilandar

typeseparat

2000

Jevtić, Atanasije

U manastiru Hilandaru vaspostavljeno opštežitije : novi iguman Otac Pajsije

typečlanak - sastavni deo

1990

Bogdanov, Saša
Pešić, Dušica, 1961-
Blagojević, Milan

Koncepcijsko rešenje sistema za dojavu požara manastira Hilandar = Conceptual design of fire detection system for the monastery Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2013

 

Sveti car Konstantin i Milanski edikt 313. godine

typeknjiga

2013

Vujičić, Dušan

Hilandar : Pedagoška tribina Srednje škole "Sv. Miletić" u Novom Sadu

typečlanak - sastavni deo

1991

Bojanić, Dragica

Hilandar - prva srpska bolnica

typečlanak - sastavni deo

1991

Zarić, Vera

Manastir Hilendar [tj. Hilandar] - povod za razmišljanje

typečlanak - sastavni deo

1991

Stefanović, Slobodan M.

Hilandar : povratak uspomena

typeknjiga

2006

Janković, Nebojša, 1956-

Svete gore Srbije

typeknjiga

2013

Radojičić, Jovan, 1908-2012

Hilandar moj dom : druženja, viđenja, razgovori

typedokumentar.lit.

2013

Jerković, Vera

Paleografske odlike povelje Stefana Nemanje (monaha Simeona) manastiru Hilandaru

typeseparat

1996

 

Rukopisno Četvorojevanđelje Nikole Stanjevića, vlastelina Cara Dušana Silnog - XIV vek, Srpska carska lavra manastir Hilandar, Sveta Gora Atonska

typeknjiga

2006

Blagojević, Miloš

Srbija Nemanjića i Hilandar : priručnik za takmičenje iz istorije za osnovne škole

typenastavna građa

1999

Kalijadis, Dušan, 1950- 
Vidosavljević, Dušan, 1955-

Od arsane do manastira Hilandara

typeknjiga

2013

Mladenović, Srđan B., 1975-

Kruševska metohija : hilandarski posed u Hvosnu

typeknjiga

2013

Delić, Jovan

Ivan V. Lalić i Laza Kostić

typečlanak - sastavni deo

2002

Juhas-Georgievska, Ljiljana

Književno delo monahinje Jefimije

typečlanak - sastavni deo

2002

Trifunović, Đorđe

Ktitorski natpis kralja Milutina u Sabornoj crkvi manastira Hilandara : (estetičko razmatranje)

typečlanak - sastavni deo

2002

 

Kratkaя istorія slavяno-serbskoй Hilandarskoй Lavrы na Sv. Gorě Aөonskoй

typeknjiga

1862

Milojević, Majkl 
Donovan, Brajan

Panorame Hilandara : fotografije i arhitektonski crteži : Galerija Artget [25. VI - 14. VII 2004.]

typekatalog

2004

Stanković, Radoman, 1947-

Vodeni znaci hilandarskih srpskih rukopisa XVII veka

typeknjiga

2012

Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"
Zagreb

Dar za Hilandar [Plakat] : srpsko Kulturno društvo "Prosvjeta" Zagreb, koordinacijski odbor za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem organizuje humanitarni koncert, Borovo Naselje, Kino dvorana, 29. april 2004.

typeknjiga

2004

Pajić, Mile V., 1958-

Heiliges Kloster Hilandar, Serbiche, Kaiserliche Laura

typeknjiga

2012

Pajić, Mile V., 1958-

The Holy Monastery of Chilandar the Serbian Emperor's Lavra

typeknjiga

2012

Pajić, Mile V., 1958-

Svяtoй monastыrЬ Hilandar serbskaя carskaя lavra

typeknjiga

2012

Pajić, Mile V., 1958-

Sveti manastir Hilandar srpska carska lavra

typeknjiga

2012

Marković, Nenad, 1971-

Svetlosti tiha

typeknjiga

2012

 

PovestЪ o čudotvornoй ikone Presvяtoй Bogorodicы - Troeručica

typeknjiga

2012

Berber, Stojan

Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2004

Janković, Teodora Ž. 
Vukčević, Goran

Izgorelo preko 60 odsto manastirskog zdanja : kakve su posledice od poslednjeg, katastrofalnog požara u manastiru Hilandar, za GL svedoči Goran Vukčević, novinar i reditelj RTV NS

typečlanak - sastavni deo

2004

Radivojević, Dositej, 1971-

Ime Božije u ruskoj teologiji XX veka

typeknjiga

2012

 

Srpska kulturna i duhovna baština

typeknjiga

2012

Grgurić, I.

Kad objektiv uspeva da zabeleži tišinu i svetost : potražite fotomonografiju pod nazivom "Hilandar za veke vekova"

typečlanak - sastavni deo

2004

 

Psaltir : sa devet biblijskih pesama

typeknjiga

2012

 

Psaltir : sa devet biblijskih pesama

typeknjiga

2012

 

Psaltir : sa devet biblijskih pesama

typeknjiga

2012

Klaić, Petar

Da duh bude jači od vatre : Hilandar, katastrofa i obnova ...

typečlanak - sastavni deo

2004

Karapandžić, Borivoje M., 1921-2011

Građanski rat u Srbiji 1941-1945

typeknjiga

2012

Zirojević, Igor

AnөológїonЪ Bž(es)tvennыę lїtўrgíi [Štampana muzikalija]. ČastЪ 1

typenote

2012

Kusovac, Nikola, 1935-

Darovi umetnika XX veka manastiru Hilandaru

typeknjiga

2012

Mileusnić, Slobodan

Kult Hilandara među panonskim Srbima

typečlanak - sastavni deo

2000

Popović, Justin

Sveti Jovan : Preteča i Krstitelj Gospodnji

typeknjiga

1996

Popović, Justin

Sveti velikomučenik Georgije Pobedonosac

typeknjiga

1995

Turilov, Anatoliй ArkadЬevič

Ob odnom bezыmяnnom serbskom knigopisce-kalligrafe rannego XIV v. (hilandarskoe pergamennoe Evangelie No.12 i rukopisi ego kruga)

typečlanak - sastavni deo

2011

Karišić, Rajko R.

Hilandar za vekove vekova : fotomonografija = Chilandar - unto ages of ages : photomonograph

typeknjiga

2003

Subotin-Golubović, Tatjana, 1957-

Himnografski sastavi Filoteja Kokina u Hilandarskim rukopisima = The Hymnographic Texts of Philoteios Kokkinos in the Hilandar Manuscripts

typeseparat

2004

Zirojević, Igor, 1977-

Hristos u gradu Vitlejemu [Zvučni snimak] : pjenija božićnog bogoslužbenog kruga

typezvučni CD

2012

Kostić, Stanko, 1964-

Stanko Kostić : Hilandar : katalog izložbe

typekatalog

2012

Vidaković, Aleksandar

Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2003

Evstatije 
Simović, Predrag

Osam vekova Hilandara [Slikovna građa] : 1198-1994. : dekada u kojoj proslavljamo osam vekova manastira Hilandara

typegrafika

1993

Grigorije Bogoslov

Praznične besede

typegovori

2001

Jovan Damaskin

Besede

typegovori

2002

Dačić, Dušan

Hilendar i srpski narod

typečlanak - sastavni deo

1998

Hadži-Fajfrić, Boris

Hilandar nerazoriv temelj i zenit srpske duhovnosti

typečlanak - sastavni deo

1998

International Hilandar Conference ʹ4 ; 1998 ; Columbus

Monastic traditions : selected proceedings of the Fourth International Hilandar Conference (The Ohio State University, 14-15 Augist, 1998, [Columbus])

typezbornik

2003

Perić, Raša

Srbija i Hilandar

typečlanak - sastavni deo

1998

Bogdanović, Dimitrije

Prečista ikona "Trojeručica"

typečlanak - sastavni deo

1998

Tadić, Milutin, 1955-

Sunčani časovnik utvrđenja Hrusija (srpski manastir Hilandar, Sveta Gora)

typečlanak - sastavni deo

2011

Janković, Miloš, 1963-

Vaznesenje (Ovčar) ; Pećka patrijaršija ; Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2010

Rakić, Zoran, 1960-

Srpska minijatura XVI i XVII veka

typenaučna monografija

2012

Boškov, Mirjana

"Stroenie" atoskog manastira Svetog Pantelejmona u ruskim letopisima

typečlanak - sastavni deo

2002

 

Božanstvena liturgija svetog Jovana Zlatousta. Tumačenje [božanstvene liturgije]

typeknjiga

2011

 

Sedma kazivanja o Svetoj Gori

typezbornik

2011

Mitrofan

Život na krstu

typeknjiga

1999

Uspenski Aleksandrovič, Leonid

Teologija ikone

typeknjiga

2000

Selavri, Ala

Sveti Jovan Kronštatski : duhovni otac Rusije

typeknjiga

2000

Preobraženović, Nagren

Sazrevanje duše

typeknjiga

1998

 

Obitavanje Bezgraničnog u srcu : biseri iz "Dobrotoljublja" i drugih duhovnih spisa o neprestanoj Isusovoj molitvi

typeknjiga

2000

Florovski, Georgije

Istočni oci V-VIII veka

typeknjiga

1998

 

Dobrotoljublje. T 3.

typeknjiga

2001

 

Dobrotoljublje. T 2.

typeknjiga

2000

Vasilije Veliki

Tragom jevanđelskog podviga

typeknjiga

1999

 

Uzvišenost sveštenosluženja

typeknjiga

2000

Vasilije Veliki

Besede

typedr.knjiž.oblici

2002

Vlahos, Jerotej

Veče u pustinji Svete Gore : razgovor sa pustinjakom o tajni Isusove molitve

typeknjiga

2000

Levitski, N.

Sveti Sarovski Starac Serafim

typeknjiga

1998

 

Pojte i utrojte : Hilandar i Sveta Gora u poetskim zapisima od svetog Save do danas

typepoezija

1998

Petrović, Toma

Toma Petrović [Plakat] : izložba unikatnih crteža : Hilandar kroz vekove 1198-1998 : Muzej Vojvodine od 30. oktobra do 11. novembra '96.

typegrafika

1996

Purić, Jovan, 1965-

Tajna o Presvetoj Bogorodici

typeknjiga

2011

Stojančević, Vladimir, 1930-

Hilandarski arhimandrit Vasilije o sukobu sa bugarskom bratijom u manastiru krajem 19. veka

typečlanak - sastavni deo

2010

Fotić, Aleksandar, 1960-

Kassandra in the Ottoman Documents from Chilandar (Hilandar) Monastery (Mount Athos) in the Sixteenth and Seventeenth Centuries

typečlanak - sastavni deo

2009

Pavlović, Milivoje

Srpske zemlje i dijaspora licem prema Hilandaru

typedr.knjiž.oblici

2003

 

[Pirg Kralja Milutina] [Slikovna građa]

typefotografija

190?

Zarković, Božidar

Hotačka metohija : prvi hilandarski posed u Srbiji

typeknjiga

2002

Janković, Živorad

Jubilarni zlatnici i srebrnjaci = Anniversary Gold and Silvercions : 1198-1998 : [srpska carska lavra i manastir Hilandar na Svetoj Gori]

typeknjiga

1998

Peno, Vesna

Iz hilandarske pojačke riznice : Vikentije Hilandarac

typeknjiga

2003

Mihajlović, Kirilo, ?-19v

Kratki opis svete i najslavnije lavre carske Hilandara u Svetoj Gori Atonskoj nastojanjem i staranjem prepodobnog proigumana te lavre kir Kirila Mihajlovića rodom sa granica Filipopoljskih za Srbe i Bugare

typeknjiga

2011

 

Istoričar i njegov svet [Slikovna građa] : portret Boška Đenića

typefotografija

1982

Ivković, Ratomir, 1917-1995 
Milošević, Miodrag Mika, 1929-1995

Srednjevekovna Srbija [Video snimak]

typevideo DVD

2011

Milaš, Nikodim

Pravoslavno monaštvo

typeknjiga

2002

 

Hilandar : 800 & 20 : an exhibit to commemorate the 800th Anniversary of Hilandar Monastery on Mount Athos and the 20th Anniversary of the Hilandar Research Library of the OSU Libraries : Philip sills exhibit hall - William Oxley Thompson Memorial Librery, the Ohio State University Libreries, 22 june 1998 - 7 october 1998 : catalog

typekatalog

1998

Bogićević, Aleksej

Hilandarski monasi u upravi srpske crkve od 1200. do 1346. godine

typeknjiga

2002

Egerić, Miroslav

Dela i dani (V)

typeesej

2002

 

Sa Vračara [Zvučni snimak] : zvučni živopis : [emisija Dramskog programa Radio Beograda, januar 1994.]

typezvučni CD

2002

Jovanović, Vladan

Radmila Radić, Hilandar u državnoj politici Kraljevine Srbije i Jugoslavije 1896-1970, "Službeni list SRJ", Beograd 1998, str. 364

typečlanak - sastavni deo

1999

 

Izložba Obnova Hilandara, 6 godina nakon požara : Galerija Narodnog muzeja Vranje, 21. januar -21. februar 2011.

typeknjiga

2011

Turkan, Zoran M.

Hilandar kroz vekove

typeknjiga

2002

 

Sveti Teofan Zatvornik, Misli za svaki dan u godini (Manastir Hilandar, Sveta Gora Atonska, 1997) [Plakat] : povodom 800 godina manastira Hilandara : predstavljanje knjige , 17. decembar 1999. god. u čitaonici Gradske biblioteke : o knjizi govori njegovo preosveštenstvo vladika bački Irinej

typeknjiga

1999

Bojanin, Stanoje, 1968-

Povelja Vuka Brankovića kojom oslobađa manastir Hilandar plaćanja "turskog danka" : 1392, novembar 21.

typečlanak - sastavni deo

2010

Polić Radovanović, Suzana, 1964-
Ristić, Slavica
Jegdić, Bore
...

Metodološki i tehnički aspekti primene novih tehnika u zaštiti kulturne baštine

typeknjiga

2010

 

Izložba Obnova Hilandara, 6 godina nakon požara : Narodni muzej Valjevo, 15. decembar 2010 - 10. janauar 2011.

typeknjiga

2010

Radovanović, Janko

Ruske knjige XVIII veka štampane građanskom ćirilicom iz Biblioteke manastira Hilandara

typekatalog

1985

Stanković, Radoman

Vodeni znaci hilandarskih srpskih rukopisnih knjiga XIV veka

typeseparat

2002

Barišić, Ranko, 1948-

Sima Trojanović, istraživač Hilandara i Svete gore

typečlanak - sastavni deo

2010

Milošević, Radomir, 1938-

Sveta Gora i Braničevska eparhija

typečlanak - sastavni deo

1998

 

Izložba Obnova Hilandara, 6 godina nakon požara : Narodni muzej Leskovac, 8-25 novembar 2010.

typekatalog

2010

Blagojević, Miloš

Srbija Nemanjića i Hilandar

typeknjiga

1999

Matejić, Mateja

Hilandarski rukopis

typepoezija

1981

Jovan Hilandarac

Hilandarski stihovi

typepoezija

2002

Saharov, Sofroniй Semenovič, 1896-1993

Duhovne besede. Knj. 2

typeknjiga

2010

 

Šesta kazivanja o Svetoj Gori

typezbornik

2010

Simić, Pribislav

Hilandarski tipik monaha Romana : 1331. g.

typeknjiga

2010

Petković, Sreten

Hilandarski hodočasnik : slikar Jovan u Hilandaru 1632. godine

typečlanak - sastavni deo

2009

Dučić, Nićifor

Hilandar : (1884)

typeknjiga

1998

Jovan Sničev
Justin Popović

Gledajte da se ne uplašite ; Jedinstvo crkve zalog spasenja Rusije. Humanistički ekumenizam

typeseparat

1999

Živković, Dragiša

Kritičko izdanje pesama Branka Radičevića : Branko Radičević, Sabrane pesme; priredio Dušan Ivanić, kolo 92, knj. 610, SKZ, Beograd 1999, LXXI + 765

typeseparat

1999

 

Izložba Obnova Hilandara, 6 godina nakon požara : Narodni muzej Kragujevac, 16. septembar - 10. oktobar 2010.

typekatalog

2010

Karapandžić, Borivoje M., 1921-

Građanski rat u Srbiji 1941-1945

typeknjiga

2010

Janković, Nebojša, 1957-

Hilandarski razgovori

typeknjiga

2010

Jovanović, Tomislav, 1949-

Uz osam vekova Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2008

Zubac, Pero
Nenadić, Milan
Sladoje, Đorđo
...

Bogotražitelji : (izbor iz srpske poezije nadahnute hrišćanstvom)

typepoezija

2002

Stefanović, Dimitrije
Mišulić, Mitrofan

Duhovni razgovori sa hilandarskim monasima ; Uspomena na oca Mitrofana

typeintervju

2002

Đurić, Vojislav J.

Über den "Čin" von Chilandar : mit 8 Tafeln

typeseparat

1960

 

Izložba Obnova Hilandara, 6 godina nakon požara : Narodni muzej Kraljevo, 16. avgust - 10. septembar 2010.

typekatalog

2010

Mišić, Siniša

V. Ćorović, Sveta Gora i Hilandar do šesnaestog veka, Beograd 1985, 215

typečlanak - sastavni deo

1986

Simić, Pribislav B.

Prilog proučavanju genealogije Romanovog tipika

typeseparat

1968

Petrović, Tomislav, 1936-

Tomislav Petrović : Hilandar kroz vekove : 1198 - 1998 : Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac

typekatalog

1997

Fržović, Milenko

Kružeći oko sunca

typepoezija

2003

Tanasković, Dragan, 1953-

49 pesama

typepoezija

2010

Stanković, Radoman, 1947-

Vodeni znaci hilandarskih srpskih rukopisa XVI veka

typeknjiga

2010

 

Obnova Hilandara, 6 godina nakon požara

typezbornik

2010

Mihajlović, Kirilo

Kratkoe õpisanїє svétыé preslavnыé laýrы carskїé Hilandara

typeknjiga

1814

Puzović, Predrag

Uvođenje opštežića u Hilandaru 1933. godine

typečlanak - sastavni deo

2000

 

Ikone [Elektronski izvor] : [poznate ikone od XII do XVIII veka = = famous icons 12th to the 18th centuries]

typeračunarski CD/DVD

1996

Kostić, Zoran D., 1963-

Zoran D. Kostić : crteži i grafike manastira Hilandar

typekatalog

2009

Međunarodni naučni skup Osam vekova Hilandara, istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura ; 1998 ; Beograd

Međunarodni naučni skup Osam vekova Hilandara, istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura

typezbornik

2000

 

Čuda loze svetog Simeona : i podari Bog materinstvo

typeknjiga

2009

 

Hilandarska slava [Zvučni snimak]

typezvučni CD

2009

Magazinović, Hrvoje, 1913-

Kroz jedno mučno stoljeće : sjećanja

typedokumentar.lit.

2009

 

[Posledovanije vo svjatuju nedelju pashi]

typeknjiga

1987

 

Hristos - Nova Pasha : Božanstvena liturgija : sveštenosluženje, pričešće, zajednica bogočovečanskog tela Hristovog. 4

typeknjiga

2009

Baković, Blagoje

Gorovilo

typepoezija

2000

Boškov, Vančo

Jedan ferman Mehmeda III u Hilandaru iz 1601. godine : prilog pitanju poreza tekalif-i şakka i međumanastirskih odnosa na Svetoj Gori

typečlanak - sastavni deo

1983

Radović, Amfilohije, 1938-

Svetlost Hristova prosvećuje sve

typeknjiga

2009

Živojinović, Mirjana

Duhovnik manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

1981

Ćuk, Ruža

Povelje carice Mare manastirima Hilandaru i sv. Pavlu

typečlanak - sastavni deo

1977

Tomin, Svetlana

Hilandar, Sveta Gora i narodne pesme : Marija Kleut, B'jel Vilindar nasred Gore Svete. Hilandar i Sveta Gora u narodnim pesmama, "Apis", Novi Sad 1998, 106 str.

typečlanak - sastavni deo

1999

Milošević, Miodrag, 1929-
Ivković, Ratomir, 1917-1995

Srednjevekovna Srbija [Video snimak]

typevideo DVD

2009

Petar Damaskin, 8-9v

Podsetnik pustinjskog trezvoumlja

typeknjiga

2009

 

Razgovori stranika sa duhovnim ocem : o blagodatnom iskustvu bavljenja "Isusovom" molitvom

typeknjiga

2009

Pavlović, Budimir B., 1929-

Osam vekova bolnica u manastirima Hilandar i Studenica

typeknjiga

2009

Egerić, Miroslav

Tiha tragika usred pastorale : Đorđo Sladoje, Daleko je Hiladar, "Književna zajednica Borisav Stanković", Vranje 2000

typečlanak - sastavni deo

2001

Medaković, Dejan

Otkrivanje Hilandara

typeknjiga

2001

Sremac, Siniša
Vukčević, Goran

Sveta Gora Atonska i Hilandar [Elektronski izvor] : poslednja monaška država : vodič za hodočašće

typeračunarski CD/DVD

2001

Marinković, Radmila, 1922-

Hilandarsko žitije prepodobnog i blaženog oca našeg gospodina Simeona od Svetog Save : mogućnost rekonstrukcije

typečlanak - sastavni deo

1999

Šmeman, Aleksandr, 1921-1983

Za život sveta

typeknjiga

2009

Žuravskiй, Ioann Petrovič, 1867-1964

Tajna Carstva Božijeg

typeknjiga

2009

Saharov, Sofriniй Semenovič, 1896-1993

Videti Boga kao što jeste

typeknjiga

2009

 

Sila se Božija u nemoći pokazuje : žitija Hrista radi jurodivog Teofila Kijevopečerskog i shimonahinje Makarije

typeknjiga

2009

Grigorije Niski, 335-394
Jovan Zlatousti, oko 347-407
Grigorije Bogoslov, oko 330-oko 390
...

Krasota devstvenosti

typeknjiga

2009

Ava Dorotej, 6-7v

Pouke ave Doroteja

typeknjiga

2009

Grigorije Niski, 335-394

De hominis opificio : the fourteenth-century Slavonic translation

typeknjiga

2009

Živojinović, Mirjana

Simeon - starac Hrusijskog pirga

typečlanak - sastavni deo

1977

Rodić, Nikola

Hilandar u "Starim srpskim zapisima i natpisima" Ljubomira Stojanovića

typeseparat

1999

Popović, Zdravko, 1960- 
Todorović, Nebojša, 1974-

Svojstva drveta pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) iz manastirskih šuma Hilandara = Properties of Chestnut (Castanea Sativa Mill.) Wood from the Hilandar Monastery Forest

typečlanak - sastavni deo

2007

Sladoje, Đorđo

Daleko je Hilandar

typepoezija

2000

Stolić, Hrizostom

Služba svetom ocu Savi Trećem = Služba svętago otca našego Savvы Tretїago = Office for saint Sava the Third

typeknjiga

1985

Velimirović, Miloš

From the HilandarʼS Chantersʼ Treasurы - Vikentije Monk from Hilandar Monasterы, Art Print, Novi Sad, 2003 = Vesna (Sara) Peno: Iz hilandarske pojačke riznice : Vikentije Hilandarac, Art print, Novi Sad, 2003

typečlanak - sastavni deo

2004

Mošin, Vladimir Al. 
Purković, Miodrag Al.

Hilandarski igumani srednjega veka

typeknjiga

1999

Miljković, Bojan

Hilandarska ikona srpskog cara Stefana = The Serbian Emperor Stefan'S Icon from the Hilandar Monastery

typečlanak - sastavni deo

2006

Petković, Sreten

Povodom članka: V. Mako, proporcijsko razmeravanje i starina fresaka uz ikonostas u crkvi Sv. Vasilija na moru manastira Hilandara = A Comment on V. Mako'S Article on the Proportionate Measurement and the Antiquitы of the Frescoes in the Church of St Basil bы the Sea of Monasterы Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2004

Stojančević, Vladimir

Spor Hilandara oko manastirskog imanja Kakovo na Halkidici = Hilandar'S Dispute Regarding the Monastic Estate of Kakovo on Chalcidice

typečlanak - sastavni deo

2004

Fotić, Aleksandar, 1960-

Srednjovekovne povelje na šerijatskom sudu : primeri iz povesti manastira Hilandara XV-XVI vek = Medieval Charters in the Shari'Ah Court : Examples from the History of the Hilandar Monastery XV-XVI Century

typečlanak - sastavni deo

2004

Mano-Zisi, Katarina

Pisar monah Jakov i njegovi saradnici u Hilandarskom skriptorijumu : treća četvrtina XIV veka = The Scribe and Monk Jakov and His Brother Scribes in the Hilandar Scriptorium : Third Quarter of the XIV Centurы

typečlanak - sastavni deo

2004

Miodrag, Predrag

Molitveni zapisi na hilandarskim liturgijskim svicima = On the Hilandar Liturgical Scrolls

typečlanak - sastavni deo

2004

Blagojević, Miloš

Srpske vladarke : ktitori Hilandara = Serbian Women Rulers : Patrons of Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2004

Mihajlović, Veljko

Veljko Mihajlović : Hilandar : Galerija "Ajnfort", 4-24. septembar 1999.

typekatalog

1999

Petrović, Tomislav

Tomislav Petrović : srebrni trag linije : Novi Sad - Muzej Vojvodine, Bačka Topola - Art Galery, Kladovo - Centar za kulturu, Negotin - D K "Stevan Mokranjac", Zaječar - Narodni muzej, Bor - Muzej rudartva i metalurgije, Smederevska Palanka - Centar za kulturu

typekatalog

2000

Đukić, Miodrag

Hilandar - ognjište srpske duhovnosti

typečlanak - sastavni deo

1987

 

Hilandarski listić, Nedelja pravoslavlja : prva nedelja časnog posta

typeknjiga

2000

Boškov, Mirjana

O odnosima Svetog Pantelejmona sa Rusijom : (do sredine XVI veka)

typečlanak - sastavni deo

2000

 

800 godina srpskog manastira Hilandar = 800 let srbského kláštera Chilandar

typeknjiga

1998

Ristović, Milan

Radmila Radić, Hilandar u državnoj politici Kraljevine Srbije i Jugoslavije 1896-1970, "Službeni list SRJ", Beograd, 367

typečlanak - sastavni deo

1998

Radić, Radmila

Manastir Hilandar u politici jugoslovenske države 1918-1941

typečlanak - sastavni deo

1997

 

Freske = Famous frescoes [Elektronski izvor]

typeračunarski CD/DVD

1998

Tasić, Dmitar

'Mislim da Hilandar treba sačuvati po svaku cenu' : o stavovima jugoslovenskih vlasti prema manastiru Hilandaru u vreme sklapanja Balkanskog pakta 1953/54

typečlanak - sastavni deo

2005

Dimić, Moma

Hilandarci : s jednog hodočašća

typedokumentar.lit.

1998

Jović, Nadežda

The Disease Terminology in the Medical Codex of Hilandar N°517 = Nazivi bolesti u Hilandarskom medicinskom kodeksu N°517

typečlanak - sastavni deo

2001

Laković, Aleksandar B.

Return to Chilandar

typepoezija

1998

Roglić, Miroljub

Pesme sa struna gusala

typepoezija

1998

 

Icons of Serbia and Macedonia [Reprodukcije]

typegrafika

19??

Đekić, Đorde, 1964-

Hilandarske povelje Stefana Dečanskog = The Hilandar Charters of Stefan Decanski

typečlanak - sastavni deo

2006

Bojović, Boško, 1948-

Mont Athos, les princes roumains, Jean Castriot et la Tour albanaise (Arbanaški pirg) dépendance de Chilandar = Mount Athos, Wallachian Princes (Voyvodes), John Kastriotis, and the Albanian Tower, a Dependency of Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2006

Fotić, Aleksandar, 1960-

Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu : (XV-XVII vek)

typenaučna monografija

2000

Đurakov, Nikodim

Dve velike i značajne godišnjice : 1. 800 g. manastira Hilandara (1198-1998), 2. 800 g. od smrti prep. o. n. Simeona Nemanje (1200-2000)

typeknjiga

2000

Marković, Vladimir

Put za Hilandar = The Way to Chilandar

typeknjiga

2000

Nikolić, Zoran 
Perišić, Živojin

Nova tehnička rešenja u manastiru Hilandaru = New Technical Solutions in the Chilandar Monastery

typečlanak - sastavni deo

2002

 

Treća kazivanja o Svetoj Gori

typezbornik

2000

Radojičić, Jovan

Tuđinče, ---. Knj. 3, Lišće

typedokumentar.lit.

1998

Radojičić, Jovan

Tuđinče, ---. Knj. 2, Agonija

typedokumentar.lit.

1998

Radojičić, Jovan

Tuđinče, ---. [Knj. 1]

typedokumentar.lit.

1998

Kapsanis, Georgije, 1935-

Ljubav Bogočoveka Hrista : besede

typeknjiga

2009

Medaković, Dejan, 1922-2008

Hilandar - žarište duhovnosti

typečlanak - sastavni deo

2008

 

Posedi man. Hilandara u Novom Sadu i Srem. Karlovcima

typečlanak - sastavni deo

1933

 

Narode, stigla nam je opomena, odakle je uvek stizala. Iz Hilandara, srca naše duhovnosti [Pismo]

typeknjiga

2000

 

Manastir Hilandar = [Monastery] Chilandar [Elektronski izvor] : 1198-1998.

typeračunarski CD/DVD

1998

 

Najlepše ikone Hilandara : 2000 godina hrišćanstva : 800 godina srpske carske lavre na Svetoj Gori Atonskoj

typeknjiga

1999

 

Dobrotoljublje. Tom 5

typeknjiga

2009

 

Dobrotoljublje. Tom 4

typeknjiga

2009

 

Dobrotoljublje. Tom 4

typeknjiga

2009

Teofan Zatvornik, 1815-1894

Misli za svaki dan u godini : po crkvenom čitanju reči božije

typeknjiga

2009

 

Obitavanje bezgraničnog u srcu : biseri iz "Dobrotoljublja" i drugih duhovnih spisa o neprestanoj Isusovoj molitvi

typeknjiga

2009

 

Dobrotoljublje. Tom 3

typeknjiga

2009

 

Dobrotoljublje. Tom 2

typeknjiga

2009

 

Dobrotoljublje. Tom 1

typeknjiga

2009

Radovanović, Janko

Monaška žitija na freskama priprate kralja Milutina u Hilandaru

typeknjiga

1999

Saharov, Sofroniй Semenovič, 1896-1993

Starac Siluan

typeknjiga

2009

Ver, Kalistos, 1934-

Pravoslavni put

typeknjiga

2009

Saharov, Sofroniй Semenovič, 1896-1993

O molitvi : zbirka članaka

typeknjiga

2009

Vlahos, Jerotej, 1945-

Veče u pustinji Svete Gore : razgovor sa pustinjakom o tajni Isusove molitve

typeknjiga

2009

 

Materik

typeknjiga

2009

Šmeman, Aleksandr, 1921-1983

Evharistija : tajinstvo carstva

typeknjiga

2009

Petković, Sreten

Hilandar

typeknjiga

1999

 

Dobrotoljublje. Tom 3

typeknjiga

2009

 

Dobrotoljublje. Tom 1

typeknjiga

2009

Jevtić, Atanasije, 1938-

Bog otaca naših : rukoveti sa njive Gospodnje

typeknjiga

2009

Petković, Sreten

Chilandar

typeknjiga

1999

Isak

Žitije starca Pajsija Svetogorca

typeknjiga

2009

Florovskiй, Georgiй VasilЬevič, 1893-1979

Istočni oci IV veka

typeknjiga

2009

Selavri, Ala

Sveti Jovan Kronštanski : duhovni otac Rusije : Ala Selavri

typeknjiga

2009

Ioann Kronštadskiй, 1829-1908

Moj život u Hristu. Deo 1

typeknjiga

2009

 

Svetogorske staze

typedokumentar.lit.

2009

Preobraženović, Nagren

Sazrevanje duše

typeknjiga

2009

Uspenskiй, Leonid Aleksandrovič, 1902-1987

Teologija ikone

typeknjiga

2009

Popović, Justin, 1894-1979

Pravoslavna crkva i ekumenizam

typeknjiga

2009

 

Uzvišenost sveštenosluženja

typeknjiga

2009

Papadopulos, Stilijan G.

Starac Jakov

typeknjiga

2009

Evdokimov, Pavel Nikolaevič, 1901-1970

Hristos u ruskoj misli

typeknjiga

2009

Vasilije Veliki, 330-379

Tragom jevanđelskog podviga

typeknjiga

2009

Florovskiй, Georgiй VasilЬevič, 1893-1979

Istočni oci V-VIII veka

typeknjiga

2009

Vasilije Veliki, 330-379

Besede

typeknjiga

2009

Vidkovskiй, Antoniй

Pravoslavlje kao pravoživlje

typeknjiga

2009

Kuюmdžieva, Svetlana

BЪlgarska muzika v Hilendar

typeknjiga

2008

 

Pravoslavni molitvenik

typeknjiga

2008

Pajić, Mile V., 1958-

Sveti manastir Hilandar srpska Carska Lavra

typeknjiga

2009

 

Hilandarske ikone [Slikovna građa] : praznične ikone sa ikonostasa Saborne crkve : kalendar za 2009. godinu

typegrafika

2008

 

Hilandarske ikone [Slikovna građa] : praznične ikone sa ikonostasa Saborne crkve : kalendar za 2009. godinu

typegrafika

2008

Zarković, Božidar

Ibarski posed manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2008

Mandzaridis, Georgije, 1935-

Pravoslavni duhovni život

typeknjiga

2008

Mojsije

Poruka hilandarskog bratstva srbskom narodu [Poslanica] : ovo je borba za carstvo večne radosti

typepisma

1999

Mihajlović, Milenko

Milenko Mihajlović : božićna izložba slika, Klub SPO, Stari grad, Beograd, decembar 1999. : ulja na platnu

typekatalog

1999

Solovjev, Aleksandar V.

Povelje cara Uroša u Hilandarskom arhivu

typečlanak - sastavni deo

1927

Anastasijević, Dragutin

Prvobitni postanak imena i manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

1927

Jovan Lestvičnik

Lestvica

typeknjiga

2008

Milovanović, Dušan

Riznice manastira Hilandara : studijska kolekcija. 1 : [katalog izložbe, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 6. novembar 2008. - 15. januar 2009. godine] = Treasuries of Chilandar Monastery : study collection. 1 : [exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade, 6th November 2008 - 15th January 2009]

typekatalog

2008

Galić, Slavoljub, 1954

Slavoljub Galić Đani : snovi Hilandara = Slavoljub Galić Đani : Hilandar dreams

typekatalog

2008

Milovanović, Dušan

Riznice manastira Hilandara : kolekcije u Srbiji : [katalog izložbe, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 6. novembar 2008 - 15. januar 2009. godine] = Treasuries of Chilandar Monastery : collections in Serbia : [exhibition catalogue, Museum of Applied Art, Belgrade, 6th November 2008 - 15th January 2009]

typekatalog

2008

Varsanufije Veliki
Jovan Prorok

Duhovno rukovođenje

typeknjiga

2008

Saharov, Sofroniй Semenovič, 1896-1993

Duhovne besede. Knj. 1

typeknjiga

2008

Pavićević, Slobodan, 1942-

Hilandar, prst Božji

typečlanak - sastavni deo

2008

Petković, Sreten

Hilandar

typeknjiga

2008

Lazić, Milorad M.

Srpska estetika asketizma : (1375-1459)

typeknjiga

2008

Mileusnić, Slobodan

Hilandar = Chilandari = Gilandar = Chilandar

typeknjiga

2008

Zadužbina Svetog manastira Hilandara
Beograd

Izdavačka kuća Zadužbina Svetog manastira Hilandara

umetna zbirka

2008

Ristić, Radisav

Aleksandar S. Ivković: Putopis: Hilandar - Sent Andreja - Krf

typečlanak - sastavni deo

2008

Pacić, Srbislav

Srba Pacić : srpski manastiri Hilandar, Srbija i Crna Gora

typekatalog

1999

Miklas, Hajnc
Baranov, Viktor A.
Kostić, Zoran
...

Standard staroslovenskog ćiriličkog pisma

typeknjiga

2008

Mošin, Vladimir

Akti bratskih sabora o adrfatima iz XIV-XV veka

typečlanak - sastavni deo

1939

Naučni sastanak slavista u Vukove dane ʹ28 ; 1998 ; Beograd ; Novi Sad

Hilandar u osam vekova srpske književnosti. [Knj.] 1

typezbornik

1999

Janković, Milorad

Pohodio sam Hilandar

typedokumentar.lit.

1999

 

Izreke staraca

typeknjiga

2008

Perić, Raša, 1938-

Srbija i Hilandar ; Zidanje Ljubostinje

typečlanak - sastavni deo

2008

 

Preserving and Accessing the Past [Video snimak] : The History of the Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies at The Ohio State Uneiversity Columbus, Ohio

typevideo DVD

2005

Petrović, Danica

Hilandarski ktitori u pravoslavnom pojanju [Viševrsna građa]

multimed. g.

1999

Matejić, Mateja

Hilandar Manuscript = Hilandarski rukopis

typepoezija

1998

Čeliković, Borisav

Pedeset kazivanja o Svetoj Gori i Hailandaru [Brajevo pismo]

typeknjiga

1998

Jovanović, Georg

O zaštiti hilandarske riznice

typečlanak - sastavni deo

1998

Boškov, Mirjana

O Damaskinu Hilandarcu i ruskim knjigama u njegovom životu i radu

typečlanak - sastavni deo

1997

Burković, Tomo J.

Bogorodica Trojeručica

typeknjiga

2008

 

Zvono pravoslavlja : list sveštenstva srpskog pravoslavnog Arhijerejskog namesništva brčanskog

typečasopis

1998

Krustalakis, Georgios

Starac Porfirije, duhovni otac i vaspitač

typeknjiga

2008

Rajkov, Božidar Nikolov

Hilendarskata kondika ot XVIII vek

typeknjiga

1998

 

Bilten Srpske crkvenoškolske opštine "Sveti mučenik knez Lazar"

typečasopis

1982

Društvo za čuvanje spomenika i negovanje tradicije ; Beograd

Bilten

typečasopis

199?

Medaković, Dejan

Hilandar

typečlanak - sastavni deo

1964

Šmeman, Aleksandr, 1921-1983

Vodom i duhom : o tajinstvu krštenja

typeknjiga

2008

Jerković, Vera

Paleografske odlike povelje Stefana Nemanje (monaha Simeona) manastiru Hilandaru

typečlanak - sastavni deo

1996

 

Pomoć Hilandaru naroda Sreza tamnavskog 1855 godine

typeknjiga

1999

Božić, Svetislav

Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog ; Opelo ; Srbija [Serbia i. e.] [Zvučni snimak]

typezvučni CD

1998

Tanasijević, Dragan S.

Približavanje Hilandaru : povodom 800 godina neprekidnog postojanja Svete Srbske Carske Lavre manastira Hilandara

typeknjiga

1998

Pavlović, Jovan M.

Put po Svetoj Gori i Svetoj zemlji

typedokumentar.lit.

1998

Ivković, Aleksandar S.

Putopis : Hilandar, Sent Andreja, Krf

typeknjiga

2008

Joković, Miroljub

Arhivska istorija Hilandarskog naučnog projekta na Državnom univerzitetu Ohaja

typeknjiga

2008

Mošin, Vladimir Al.
Purković, Miodrag Al.

Hilandarski igumani srednjega veka

typeknjiga

1940

Velimirović, Nikolaj

Nebesna liturgija. Utehe Božje u vremenu smutna : (proročanstvo srbskom pravoslavnom rodu)

typeknjiga

2003

Stanković, Radoman

Vodeni znaci hilandarskih srpskih rukopisa XIV-XV veka

typeknjiga

2007

 

Dobrotoljublje. Tom 5

typeknjiga

2007

Kolarović, Đorđe
Marković, Branislav

Hilandar : Sremski Karlovci, Srbobran, novembar 1998.

typekatalog

1998

Popović, Justin

Bogonosni Hristoslov : izabrani spisi oca Justina

typeknjiga

2007

Levitski, N.

Sveti sarovski starac Serafim

typeknjiga

2007

 

Svetosimeonovska akademija [Video snimak] : [osam vekova manastira Hilandar]

typevideokaseta

1998

Kristensen, Damaskin

Otac Serafim Rouz : žitije i delo. Knj. 2

typeknjiga

2007

Popović, Justin

Prepodobni Simeon Mirotočivi

typeknjiga

1999

 

Sveta Gora. Osam vekova Hilandara. Loza Nemanjića = Mounth Athos. The eight centuries of Chilandar. The Nemanyich dynasty [Elektronski izvor]

typeračunarski CD/DVD

1999

 

Hilandar monastery

typezbornik

1998

 

Manastir Hilandar

typezbornik

1998

Radojičić, Jovan

Tuđinče,.... Knj. 4

typeroman

2006

Radojičić, Jovan

Tuđinče,...

typeroman

2005

 

Psaltir : sa devet biblijskih pesama : prevod crkvenog grčkog i slovenskog psaltira

typeknjiga

2000

Popović, Justin

Pravoslavna crkva i ekumenizam

typeknjiga

1995

 

Sila se Božija u nemoći pokazuje : žitija Hrista radi jurodivog Teofila Kijevopečerskog i shimonahinje Makarije

typeknjiga

1995

Evdokimov, Pavle

"Luda" ljubav božija

typeknjiga

1993

Jovan Lestvičnik

Lestvica

typeknjiga

1993

Antonije Svetogorac

Atonski podvižnici devetnaestog veka

typeknjiga

1993

Petar Damaskin

Podsetnik pustinjskog trezvoumlja

typeknjiga

1993

Radosavljević, Jovan

Život i stradanja Žiče i Studenice pod okupatorom : (1938-1945)

typeknjiga

1993

Jovan

Hilandarski stihovi

typepoezija

2005

Radojičić, Jovan

O junaštvu i junacima

typeknjiga

2006

Tanasijević, Dragan S.

Približavanje Hilandaru : povodom 800 godina neprekidnog postojanja manastira Hilandara

typeknjiga

1998

Sofronije

Starac Siluan

typeknjiga

1975

Popović, Justin

Pravoslavna crkva i ekumenizam

typeknjiga

1974

Mitrofan

Sveta Rusija u Sovjetskom Savezu

typeknjiga

1987

 

Osam vekova srpske duše = Eight centuries of Serbian soul

typeknjiga

1999

Petković, Sreten
Matejić, Slavomir

Ikone manastira Hilandara

typeknjiga

1997

Zaharu, Zaharija

Hristos - put našeg života : bogoslovlje starca Sofronija

typeknjiga

2007

Radanović, Nedeljko

Jutra u Hilandaru : hodočašća, putpisi, eseji

typeknjiga

2007

Erac, Milovan

Hilandarska čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručica

typeknjiga

1998

 

Psaltir : sa devet biblijskih pesama : prevod crkvenog grčkog i slovenskog psaltira

typeknjiga

2000

Bundalo, Zoran M., 1947-

Hilandar

typečlanak - sastavni deo

2006

Krnjević, Vuk, 1935-

Glas u kamenu koji se može doslutiti

typečlanak - sastavni deo

2006

Živojinović, Mirjana

Istorija Hilandara. 1, Od osnivanja manastira 1198. do 1335. god.

typeknjiga

1998

Radojičić, Jovan

Tuđinče,.... Knj. 3, Lišće

typeroman

2005

Radojičić, Jovan

Tuđinče,.... Knj. 2, Agonija

typeroman

2005

Radojčić, Svetozar

"Čin bivajemi na razlučenije duši od tela" u monumentalnom slikarstvu XIV veka

typeseparat

1961

Popović, Justin

Akatist Svetome Savi prvom arhiepiskopu srpskom

typeknjiga

1995

Popović, Justin

Sveti apostol i evanđelist Marko

typeknjiga

2001

Popović, Justin

Sveti Velikomučenik Pantelejmon

typeknjiga

2001

Popović, Justin

Sveti prorok Ilija Tesvićanin

typeknjiga

2001

Popović, Justin

Sv. Velikomučenik Stefan Dečanski kralj srpski

typeknjiga

1996

Popović, Justin

Sveti Sava prvi Arhiepiskop Srpski

typeknjiga

1994

Popović, Justin

Prepodobni Simeon Mirotočivi

typeknjiga

1994

Popović, Justin

Prepodobna Petka Paraskeva

typeknjiga

1994

Popović, Justin

Sveti velikomučenik Dimitrije Solunski

typeknjiga

1995

Popović, Justin

Sveti Jovan Preteča i Krstitelj

typeknjiga

1996

Tatić-Đurić, Mirjana

Legenda o Avgaru i srpski Abagar

typečlanak - sastavni deo

1993

Petrović, Damnjan

Prepisivačke radionice i rukopisne knjige kod Srba u prvoj polovini XVI veka

typečlanak - sastavni deo

1993

Rakocija, Miša

Manastir Svetog oca Nikole - Sinjački manastir

typečlanak - sastavni deo

1993

Pavlović, Vera

Ukras rukopisa nastalih na Kosovu i Metohiji (1450-1600. god.)

typečlanak - sastavni deo

1993

Laković, Aleksandar B.

Povratak u Hilandar

typepoezija

1996

 

Povest o čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice "Trojeručice"

typeknjiga

1996

 

Povest o čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice "Trojeručice"

typeknjiga

1996

Popović, Justin

Žitija svetih devojaka : (izbor iz "Žitija Svetih")

typeknjiga

1988

Blagojević, Miloš

Srbija Nemanjića i Hilandar : priručnik za takmičenje iz istorije za osnovne škole

typepriručnik

1998

Radić, Radmila

Hilandar u državnoj politici Kraljevine Srbije i Jugoslavije : 1896-1970.

typeknjiga

1998

Porčić, Zorica

Osam vekova Hilandara

typekatalog

1998

Perić, Raša
Popović, Pavle
Belča, Dušan
...

Hilandar : svetogorski hram u srpskom pesništvu

typepoezija

1998

Ranisavljević, Hadži-Đorđe

Manastir Sv. prvomučenika i arhiđakona Stefana Slanci

typeknjiga

1998

Katić, Relja V.

Doprinos manastira Hilandara razvoju srpske naučne medicine

typeseparat

1998

Mano-Zisi, Katarina

Četvorojevanđelje popa Nikodima iz rukopisne zbirke manastira Hilandara

typeseparat

1998

Špadijer, Irena

Još jedno delo hilandarskog pisara Jova : uspomeni Lucije Cernić

typeseparat

1998

Špadijer, Irena

Prva istorija manastira Hilandara

typeseparat

1998

Jovanović, Tomislav

"Dela apostola Tome u Indiji" prema hilandarskom prepisu XIV veka

typeseparat

1998

Karapandžić, Momčilo M.

Vreme patnji i stradanja

typedokumentar.lit.

2007

 

Hristos - Nova Pasha : Božanstvena liturgija : sveštenosluženje, pričešće, zajednica bogočovečanskog tela Hristovog. [1]

typeknjiga

2007

Popović, Justin

Sveti Sava : prvi arhiepiskop srpski

typeknjiga

1996

Bogdanović, Dimitrije

Katalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara. Stare štampane knjige manastira Hilandara

typekatalog

1978

Maraš, Vanja 
Tošić, Rade

Kroz Svetu Goru i Hilandar : hodočasnik

typeknjiga

1996

 

Manastir Hilandar [Slikovna građa] : pogled od paraklisa Sv. Đorđa na deo glavne crkve, Pirg Sv. Save i kelije manastira Hilandara

typerazglednica

1998

 

Peta kazivanja o Svetoj Gori

typezbornik

2007

Subotić, Gojko

Iz prošlosti manastira Hilandara : Beograd 1998, [Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti]

typekatalog

1998

Mihajlović, Veljko

Veljko Mihajlović : Hilandarska beležnica : [Narodni muzej, Mala sala, oktobar 1998.]

typekatalog

1998

Joković, Miroljub

An Archival History of the Hilandar Research Project at The Ohio State University

typeknjiga

2007

Sava

Hilandarski tipik

typeknjiga

1995

Mirkov, Nada
Stefanović, Olivera
Špadijer, Irena
...

Hilandar u knjigama : [hrestomatija i katalog izložbe]

typekatalog

1998

 

Katalog knjiga na srpskohrvatskom jeziku : od XVIII do XX veka. Deo 2, N-Š

typekatalog

1990

 

Katalog knjiga na srpskohrvatskom jeziku : od XVIII do XX veka. Deo 1, A-M

typekatalog

1989

Petković, Sreten

Hilandar

typeknjiga

1989

Velimirović, Nikolaj D.

Molitve na Jezeru

typeknjiga

1988

Petrović, Zoran B.

Hilandar na crtežima Zorana B. Petrovića = Η Μονη Χιλανδαριου στα σχεδια του Ζοραν Μπ. Πετροβιτσ = The drawings of the Monasterы Hilandar

typeknjiga

1998

Mihajlović, Veljko

Veljko Mihajlović : Hilandar : grafike : Arhiv Vojvodine Novi Sad, septembar 1998

typekatalog

1998

Brmbolić, Marin 
Miljković, Milorad

Manastir Hilandar : brave - oružje = Chilandar Monastery : locks - arms

typekatalog

2007

Petrov, Grigorij Spiridonovič

Zidari života

typeknjiga

1998

Deroko, Aleksandar

Sveta Gora

typeknjiga

1998

Blagojević, Miloš

Srbija Nemanjića i Hilandar : priručnik za takmičenje iz istorije za srednje škole

typepriručnik

1998

Manastir Hilandar. Misija Hilandara
Beograd

Katalog izdanja : Hilandar 1198-1998

typekatalog

1998

Stanošević, Jelena
Bošković, Dušan

Hilandar : izvorište likovne duhovnosti

typeknjiga

1998

Bubalo, Đorđe, 1969-

Šta znači otrok u srpskim poveljama?

typečlanak - sastavni deo

1997

Pavlović, Leontije

Stvaranje kultova prvih Nemanjića u Hilandaru i Studenici

typeknjiga

1997

 

B'jel Vilindar nasred Gore svete : Hilandar i Sveta gora u narodnim pesmama

typepoezija

1998

Matejić, Mateja

Down the Stream of the River of Life

typeknjiga

2007

Samardžić, Momir, 1974-

Misija arhimandrita Nićifora Dučića u Carigradu i na Svetoj Gori 1882. godine

typečlanak - sastavni deo

2005

Živojinović, Dragić M.

Kalinik, iguman manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2005

Perić, Raša

Srpski pisci Hilandaru : (1198-1998)

typezbornik

1998

Matejić, Mateja

Hilandarski rukopis

typepoezija

1998

Saharov, Sofronij Semjonovič

Rođenje za Carstvo nepokolebivo

typeknjiga

2006

Sels, Lara

La traduction slavonne du De hominis opificio de Grégoire de Nysse : édition du prooemium et étude de la technique de traduction

typeseparat

2001

Deroko, Aleksandar

Sveta Gora

typeknjiga

1998

Dedić, Milutin 
Subotić, Gojko

Milutin Dedić : Osam vekova Hilandara : slike i crteži = Milutin Dedic : Eight Centuries of Hilandar : paintings and drawings : Sremski Karlovci, 1998. [13. januar - 03. februar]

typekatalog

1998

 

Znameniti ljudi o književnom delu Borivoja M. Karapanđića

typepoezija

2006

Mihajlović, Kirilo

Kratak opis svete i najslavnije lavre carske Hilandara

typeknjiga

1998

Kleut, Marija

Hilandar i Sveta Gora u narodnim pesmama

typečlanak - sastavni deo

1998

Bulović, Irinej

Svetosavlje, Hilandar i mi pred novim vekom

typečlanak - sastavni deo

1998

Petrov, Aleksandar

Hilandar, cvet nebeski : fotografije Aleksandra Petrova

typeknjiga

1998

Petrović, Danica

Pojanje u rukopisnoj riznici manastira Hilandara

typeseparat

1998

Radosavljević, Artemije

Duhovnost Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2006

Popović, Justin

Sveti otac Nikolaj Čudotvorac

typeknjiga

1994

Popović, Justin

Sveti velikomučenik Dimitrije Solunski

typeknjiga

1995

Popović, Justin

Sveti Arhangel Mihail

typeknjiga

1995

Popović, Justin

Sveti prvomučenik arhiđakon Stefan

typeknjiga

1994

Skakun, Milan

Sveta Gora Atonska : vodič za poklonike

typevodič

2006

 

Srpski manastir Hilandar u Svetoj Gori

typezbornik

1998

Burković, Tomo J.

Hilandar u doba Nemanjića : (istorijsko-kulturna rasprava)

typeknjiga

1998

Grigorije Niski
Jovan Zlatousti
Grigorije Bogoslov
...

Krasota devstvenosti

typeknjiga

2006

 

Obitavanje bezgraničnog u srcu : biseri iz "Dobrotoljublja" i drugih duhovnih spisa o neprestanoj Isusovoj molitvi

typeknjiga

2006

Vidkovski, Antonij

Pravoslavlje kao pravoživlje

typeknjiga

2006

 

Svetogorske staze

typedokumentar.lit.

2006

Petković, Sreten

The Icons of Monastery Chilandar

typeknjiga

1997

Petković, Sreten

Ikone Manastira Hilandara

typeknjiga

1997

Burković, Tomo J.

Hilandar u doba Nemanjića : (istorijsko-kulturna rasprava)

typeknjiga

1998

Laković, Aleksandar B.

Povratak u Hilandar

typepoezija

1998

Petrović, Danica

O Hilandaru

typezbornik

1998

Bogdanović, Dimitrije
Đurić, Vojislav J.
Medaković, Dejan

800 godina Hilandara = 800 Jahre des Hilandars = 800 Years of Hilandar [Elektronski izvor] : [prva multimedijalna monografija manastira Hilandar]

typeračunarski CD/DVD

1998

Lossky, Vladimir

Bogoviđenje

typeknjiga

2006

 

Sveta Gora i Hilandar ; Sentandreja

typeknjiga

1998

 

Crkva i vreme : (o starom i novom kalendaru)

typezbornik

2006

 

Istorija o Hristu : za male i velike

typeknjiga

2006

Tanasijević, Dragan S., 1959-

Približavanje Hilandaru : povodom 800 godina neprekidnog postojanja manastira Hilandara

typekatalog

2006

Mišulić, Mitrofan

Život na Krstu

typeknjiga

2006

Vasilije Veliki

Tragom jevanđelskog podviga

typeknjiga

2006

Angelopulos, Atanasije

Monaška zajednica Svete Gore : istorija, tipik, život : crkvena istorija

typeknjiga

2006

International Hilandar Conference ʹ5 ; 2002 ; Raška

Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries = Ljubav prema obrazovanju i vera u Boga u pravoslavnim manastirima : selected proceedings : zbornik izabranih radova. I

typezbornik

2006

Baubin, D.

Hilendar [Slikovna građa] : srpska carska lavra u Svetoj Gori : Njegovom Veličanstvu Kralju Srbije Petru I. Za spomen njegove visoke posete 25. marta 1910 godine

typefotografija

1910

 

Priče iz Hilandara : izbor iz savremenog književnog putopisa : (1958-1998)

typezbornik

1998

Mileusnić, Slobodan

Hilandar

typeknjiga

1998

Tabaković, Gojko M.

Heroj mrtav zbori : pesme

typepoezija

2006

Bogdanović, Dimitrije
Đurić, Vojislav J.
Medaković, Dejan

Hilandar

typeknjiga

1997

Bogdanović, Dimitrije
Đurić, Vojislav J.
Medaković, Dejan

Chilandar

typeknjiga

1997

Bogdanović, Dimitrije
Đurić, Vojislav J.
Medaković, Dejan

Hilandar

typeknjiga

1997

Svetličić, Ksenija
Kovaček, Jelena

Hilandar : (1198-1998) : katalog izložbe

typekatalog

1998

Ivanović, Ljubomir

[Stari manastir Hilendar] [Grafička građa]

typegrafika

1938

Sava Hilandarac

Istorija manastira Hilandara : uspomena na sedamstogodišnjicu osnivanja

typeknjiga

1997

Brmbolić, Marin, 1945-
Krstanović, Božidar, 1947-
Miljković, Milorad, 1946-

Manastir Hilandar : zanati = Chilandar Monastery : handicrafts

typekatalog

2006

Blagojević, Miloš

Posedi manastira Hilandara na Kosovu i Metohiji : (XII-XV vek) = The Estates of Chilandar Monastery in Kosovo and Metohija : (12th-15th centuries) = Vladeniя monastыrя Hilandara v Kosovo i Metohii : (XII-XV vv.) = Besitzungen des Klosters Chilandar in Kosovo und Metohija : (vom 12. -15. Jh.) = Les Domaines fonciers du Monastere Chilandar au Kosovo et Metohija : (XII-XV siècles) = I Possedimenti del Monastero di Hilandar in Cossovo e in Metochia : (dal XII al XV secolo)

typeknjiga

2006

Erac, Milovan

Hilandarska čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručica

typeknjiga

1997

Isak

Žitije starca Pajsija Svetogorca

typeknjiga

2006

 

Zbornik srpskih žitija i Hilandarski tipik taha Marka [Rukopisna građa]

manuscript

137?

Ljotić, Dimitrije

Videlo u tami

typeesej

2006

 

Hilandarska grafika : [otisci sa originalnih bakroreznih ploča] : katalog

typekatalog

1990

Marković, Vladimir

Sveta Gora

typeknjiga

2005

Tejlor Hosteter, Vilijem

U srcu Hilandara [Elektronski izvor] : interaktivno predstavljanje fresaka glavne crkve manastira Hilandar na Svetoj Gori = In the Heart of Hilandar : An interactive presentation of the frescoes in the main church of the Hilandar monastery on Mt. Athos

elektron. dok.

2005

Tanasković, Dragan

Iz tuđeg pera

typepoezija

2005

 

Dobrotoljublje. Tom 2

typeknjiga

2005

 

Manastir Hilendar [Slikovna građa]

typerazglednica

1930

Pavlović, Miodrag

Otvaraju se hilandarske dveri : putopisni zapisi

typedokumentar.lit.

1997

Kristensen, Damaskin

Otac Serafim Rouz : žitije i delo. Knj. 1

typeknjiga

2005

Saharov, Sofronij Semjonovič
Balfur, Dejvid

Podvig bogopoznanja : pisma sa Atona D. Balfuru

typepisma

2005

Petrović, Tomislav

Tomislav Petrović : Hilandar kroz vekove : 1198-1998 : Sećanje na Firencu : Narodni muzej, Kruševac, 1997. = Tomislav Petrović : Hilandar through centuries : Memories of Florence : National Museum Kruševac

typekatalog

1997

Cvetković, Nikola

Kosovijada

typepoezija

1997

 

Četvrta kazivanja o Svetoj Gori

typezbornik radova na konferenciji

2005

Žutić, Saša
Kapor, Momo

Plamen Hilandara : 4. mart 2004. ; The Flame of Hilandar ; Le fleu de Hilandar ; Plamя Hilandara

typeknjiga

2005

 

Druga Kazivanja o Svetoj Gori

typezbornik

1997

Radojičić, Jovan

Tuđinče, ---. Knj. 2, Agonija

typeroman

1997

Lukić, Jovan D.

Ikona Bogorodice trojeručice u Čačku

typeknjiga

2005

Orfelin, Zaharija Stefanović

[Manastir Hilandar] [likovna građa]

typegrafika

1779

Kardamakis, Mihail

Pravoslavna duhovnost : izvornost čovekove naravstvenosti

typeknjiga

2005

 

Obnova graditeljske baštine manastira Hilandar

typeknjiga

1997

 

Newsletter of Reconstruction of the Holy Serbian Imperial Lavra Hilandar on Mount Athos, Hellenic Republic

typenovine

2005

Velimirović, Nikolaj

Balkanski Zlatoust : izabrani spisi svetog Nikolaja Žičkog

typeknjiga

2005

Maraš, Vanja 
Tošić, Rade

Kroz Svetu Goru i Hilandar : hodočasnik

typevodič

2005

Bogdanović, Dimitrije

Katalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara : paleografski album

typekatalog

1978

Bogdanović, Dimitrije 
Medaković, Dejan

Katalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara. Stare štampane knjige manastira Hilandara

typekatalog

1978

Pajić, Mile V.

Sveti manastir Hilandar srpska carska lavra

typeknjiga

2005

 

Vrlinoslov. Tom 1

typeknjiga

2005

Marković, Marko S.

Stopama Hristovim

typeknjiga

1996

Dimitrijević, Vladimir

Znaci vremena i znaci nade : (izabrani članci)

typeknjiga

1997

Davidov, Dinko

Manastir Hilandar na bakrorezima XVIII veka

typeseparat

1971

 

Muzički programi

umetna zbirka

2003

Matejić, Mateja

Hilandaru hvala

typeknjiga

2005

 

Sveto Pismo Staroga Zaveta=Saveza. Knj. 1, Knjiga Postanja : uporedni prevod sa jevrejskog (MT) i grčkog (LXX) sa kraćim sholijama (=objašnjenjima)

typeknjiga

2004

 

Dar za Hilandar

typeknjiga

2005

 

Svetogorska grafika [Slikovna građa] : nezaborav na požar Manastira Hilandara 4. marta 2004. godine i apel za obnovu

typegrafika

2004

Žutić, Saša 
Kapor, Momo

Plamen Hilandara : 4. mart 2004. ; The Flame of Hilandar ; Le fleu de Hilandar ; Plamя Hilandara

typeknjiga

2005

Žutić, Saša

Hilandar u požaru : 4. mart 2004. : pomozimo Hilandaru [Slikovna građa]

typeknjiga

2004

Medaković, Dejan

Drvorezna ikona raspeća u manastiru Hilandaru

typeseparat

1956

Mihajlović, Veljko

Veljko Mihajlović : Hilandar : [Narodni muzej, Valjevo, 28. marta - 11. aprila 1988. godine]

typekatalog

1988

Živojinović, Dragić

Povelja bratskog sabora manastira Hilandara o adelfatima za Karejsku keliju Svetog Save jerusalimskog

typečlanak - sastavni deo

2003

 

Požarevački okrug i manastir Hilandar u XIX veku : do 1870. godine

typeknjiga

2004

Jerotić, Vladeta

Samo dela ljubavi ostaju

typeknjiga

1996

Goranović, Vojislav

Biblioteka manastira Hilandara

typečlanak - sastavni deo

2003

Martinović, Vladan

Analiza stanja kamena na krstionici manastira Hilandara na Svetoj Gori i predlog za njegovu sanaciju, čišćenje i zaštitu

typečlanak - sastavni deo

2003

 

Sila se Božija u nemoći pokazuje : žitija Hrista radi jurodivog Teofila Kijevopečerskog i shimonahinje Makarije

typeknjiga

2003

 

8 vekova Hilandara [Zvučni snimak] : (1198-1998)

typezvučni CD

2003

 

Himne sa hilandarskog panagira [Zvučni snimak] : staro srpsko pjenije

typezvučni CD

2003

 

Hristos se rodi [Zvučni snimak] : Božić

typezvučni CD

2003

 

Himne sa hilandarskog panagira [Zvučni snimak] : staro srpsko pjenije

typezvučna kaseta

2003

 

8 vekova Hilandara [Zvučni snimak] : (1198-1998) : hilandarska Slava

typezvučna kaseta

2003

Pejin, Jovan

Toma J. Burković: Hilandar u doba Nemanjića, (istorijsko- kulturna rasprava) : [reprint izd.] Beograd: Arhiv Srbije, 1998.

typečlanak - sastavni deo

2003

Jagličić, Vladimir

Senke u dvorištu

typepoezija

1996

 

Dobrotoljublje. Tom 4

typeknjiga

2003

Čeliković, Borisav

50 kazivanja o Svetoj Gori i Hilandaru

typeknjiga

2003

Fotić, Aleksandar

Le pyrgos de Kabalaréos, alias pyrgos du roi Milutin

typeseparat

2002

Fotić, Aleksandar

Dispute Between Chilandar and Vatopedi over the Boundaries in Komitissa (1500)

typeseparat

1999

Mladenović, Aleksandar

Neke filološke napomene o "Tefteru hilandarskom"

typeseparat

1995

Majendorf, Jovan

Hristos u istočno-hrišćanskoj misli

typeknjiga

2003

 

Istorija i opis manastira Hilendara

typeknjiga

1894

Radovanović, Janko

Novi kultovi Srba svetitelja i njihova ikonografija u prvoj polovini XVI veka

typečlanak - sastavni deo

1991

Vidaković, Aleksandar

Na drugoj obali

typečlanak - sastavni deo

2002

 

Dobrotoljublje. Tom 3

typeknjiga

2003

Egerić, Miroslav

Srbija i pamćenje : literarno-politički zapisi, eseji i razgovori

typedr.knjiž.oblici

1996

Laković, Aleksandar B.

Povratak u Hilandar

typepoezija

1996

Durković-Jakšić, Ljubomir

Istorija crkvene i visokoškolske biblioteke u Hilandaru

typeseparat

1970

Loski, Vladimir Nikolajevič

Ogled o mističkom bogoslovlju Istočne Crkve

typeknjiga

2003

Radovanović, Janko

Ruska i ukrajinska štampana četvorojevanđelja XVIII veka sa okovima u biblioteci manastira Hilandara

typeseparat

1987

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev