Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Metosi Metosi u Bugarskoj  
 
 
  

Hilandarski metosi u Bugarskoj

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

*svi navedeni hilandarski metosi na tlu  Bugarske, trenutno nisu u vlasništvu Hilandara.

 

Manastir Hilandar je imao više svojih metoha na teritoriji današnje Bugarske. Neki od tih metoha su bili veoma veliki i ekonomski nezavisni i moćni. Većina tih metohija je manastir Hilandar dobio u vreme kada su bugarski monasi bili većina u Hilandaru, u 18 i 19 veku. 

Bugarski istoričar G.Trajčev u svojoj knjizi "Manastiri u Makedoniji" iz 1933 god. navodi da na osnovu mnogih dokumenata do kojih je došao, piše da je do oslobođenja Bugarske Hilandar u svojini imao metohe u sledećim mestima: Elena, Sofija, Panagjurište, Žeravna, Koprivštica, Čirpan, Pirdop, Stara zagora, Kazanlk, Vraca, Pazardžik, kuću u Razgradu, Sevlievo, Karnobat, Klisura, Pleven, Boboševo, Samokov, Stanimaka, Trjavna.

Naš Ognjen Kresić navodi da su tokom XVIII veka u svim važnijim gradovima koje su naseljavali Bugari oformljeni  hilandarski metosi: u Žeravni kod Kotela, Loveču, Kazanluku, Plevni, Plovdivu, Hezargradu (Razgrad), Samokovu, Slivenu, Sofiji, Staroj Zagori, Tatarpazardžiku, Trnovu, Čirmenu. Od nepokretnosti, manastiru su zaveštavane najčešće kuće i dućani.

Pored ovih metoha Hilandar je posedovao metohe i u: selu Odrin, Bansko, Kalofer, Asenovgradu, Sopotu.

 

Ženski manastir Pokrov Presvete Bogorodice u Samokovu 

 

ulazna kapija manastira

 

Manastir Hilandar ima svoj metoh u mestu Samokov na kome se danas nalazi ženski manastir posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Prema legendi, Presveta Bogorodica je u davna vremena, pretpostavlja se u vreme kuge, rasprostrla svoj pokrov iznad celog Samokova i tako ga spasila od propasti i po tome je i danas patrona grada, Presveta Bogorodica, još od XVII veka, a manastir je posvećen njenom pokrovu i slavi se 1 oktobra. 

 

ulaz u manastir

 

Udovice u Samokovu su se često monašile i živele u malim kelijama na metohu Hilandara. Sredinom XVIII veka po istorijskim spisima se vidi da je bilo i do sto malih kelija. Manastir je nastao tako što je monahinja baba Fota, koja se zamonašila u Rusiji, usnila san u kome Presveta Bogorodica zapoveda da osnuje manastir na hilandarskom metohu u Samokovu koji će biti ženski, kao uteha za sve udovice. Tako i bi, i ovaj ženski manastir je baba Fota osnovala 1772. godine na čijem čelu, kao igumanija, je bila do svog upokojenja 1844 godine. U ovom manastiru se čuvaju  čestice moštuju Svetog Save srpskog i Svetog Pantelejmona koje je 1849 god. doneo monah Serafim.

Danas je ovas manastir proširen, aktivan i veoma poštovan u ovom delu Bugarske.

http://svetimesta.com/

 

http://samokov-info.com/

http://www.pravoslavieto.com/manastiri/samokovski/index.htm

http://www.bulgariamonasteries.com/sopotski_metoh.html      sopot

Hilendarskiя metoh

 

Hilandarski metoh u Staroj Zagori

 

  

Hilendarski metoh, nekada istorijska škola

 

Ovaj metoh manastira Hilandara se nalazi u samom gradu. Do pre 110 godina je imao površinu od nekoliko hektara da bi danas spao na simboličnu veličini.  Još u 18 veku na njoj je izgrađena prva škola za izučavanje istorije u Bugarskoj, da bi bila zatvorena i srušena 1877 godine. 1973god. se ovaj objekat obnavlja i dobija zvanični naziv Hilendarski metoh. Na njegovom zemljištu je izgrađena crkva posvećena Svetom Dimitriju. Na ovom hilandarskom metohu je 1855-1858 god, živeo Vasil Levski, revolucionar.

 

Hram Svetog Dimitrija

 

spomenik Vasilu Levskom

http://poseti.guide-bulgaria.com/a/743/church_st._dimitar_and_the_hilendar_cloister.htm

http://www.museum.starazagora.net

više o metohu u Staroj zagori na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

 

Hilandarski metoh u gradu Elena

 

grad Elena

 

Grad Elena se nalazi u blizini Velikog Trnova, u Bugarskoj. Zna se da je izvesni Ilarion, episkop BPC se opismenjavao kod Dojna Gramatika koji je bio u hilandarksom metohu u Eleni. Zatim je Galaktion hilandarac, hilandarski monah i bugarski revolucionar i osnivač VRO 1870 god. zajedno sa Vasilom Levskim podizao revoluciju protiv Otomanske imperije, a hilandarski metoh u gradu Elena je bio sedište ovog malog pokreta u kome su se krili revolucionari.

 

Hilandarski metoh u selo Žeravna

 

crkva Svetog Nikole

 

Selo Žeravna se nalazi u centralnoj Bugarskoj u blizini grada Sliven, danas je ovo selo muzej na otvorenom koje živi dobrim delom od turizma. U njemu se nalazi i danas poznati Hilandarski metoh sa crkvom posvećenoj Presvetoj Bogorodici. Ovaj metoh je od 18 veka u službi hilandarskih monaha, koji su u njemu svraćali, odmaralki se, a i osnovali su školu u kojoj su opismenjavali okolno stanovništvo. U ovom metohu je podvizavao i narod obrazovao čuveni Josif Hilendarac, autor knjige " Poučenie za čeneto na knigite" - Pouke čitanjem knjiga. U ovom metohu je i nastao drugi prepis Pajsijeve slavjanskoblgarske istorije. U ovom metohu su dugo monasi i učitelji podučavali stanovništvo aritmetiku, grčki jezik, bugarski jezik, istoriju, geografiju; od značajnih učitelja su bili pop Stojan, Rajno Popovič, Gavrilo Krstevič, Rastovski i drugi.

Danas je metoh neaktivan, a na njemu se nalazi crkva Svetog Nikole i par starih kuća.

 

kuća muzej na metohu

 

Hilandarski metoh u Koprivštici

 

Hram Bogorodičinog Uspenja

 

Ovaj metoh se nalazio u samom mestu Koprivštica. Danas je na njemu izgrađena crkva posvećena Uspenju Bogorodice.

 

Hilandarski metoh u selo Ampelino / Asenovgrad

 

Ovaj metoh se danas nalazi u Asenovgradu, kod Plovdiva. U njemu se 1772 godine upokojio o.Pajsije Hilandarac kada se kao monah-taksiodon vraćao sa prosvetiteljske misije nazad u Hilandar.

više o metohu u Ampelino na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

 

Hilandarski metoh u Velikom Trnovu

 

 

Hilandar je imao svoj metoh još od XVII veka na obodu Velikog Trnova. Kako se grad širion, tako su na njegovom zemljištu izgrađena domaćinstva, a 60-tih godina  XIX  veka je nastala Samovodska čaršija sa dve glavne ulice u kojoj su se nalazile mnoge radionice, radnje, ugostiteljski objekti.

više o metohu u Velikom Trnovu na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

 

Hilandarski metoh u Sopotu, Karlovo

 

 

Ovaj metoh je bio jedan od najvećih u Bugarskoj. Od njega se formirao deo na kome se danas nalazi manastir Vavedenja Presvete Bogorodice u Sopotu. Ovaj manastir je osnovala 1665 godine shimonahinja Susana 1794 godine je izgoreo manastir. Narednih godina je manastir obnovljen. Inače je u ovaj manastir o.Pajsije Hilandarac doneo Slavjanoblgarsku istoriju iz Hilandara, i u ovom manastiru su rađeni njeni prepisi sve do 1877 god. kada su ga turci spalili i srušili do temelja. manastir je obnoven nakon oslobođenja od turaka. I danas ovaj manastir se nalazi pored hilandarskog metoha.

 

Hilandarski metoh u Bansko

 

 

Ovaj metoh je bio samo Hiladarski do 18 veka, kada brigu o njemu preuzima manstir rila, n jednom njegovom delu. Početkom 20 veka potpada pod jurisdikciju BPC i od tada se vodi kao Rilski metoh. On  se nalazi u mesto Bansko. Na njemu se nalazi kuća Neofita Rilskog i Veljanova kuća. Od  1986 godine je na ovom metohu osnovana Banska ikonopisačka škola, koja i danas radi. Tu se nalazi  i izložbeni prostor sa ikonama iz 18 i 19 veka.

 

 

 

 

Hilandarski metoh u gradu Kazanlk

 

 

Hilandar je do kraja 18 veka imao svoj metoh u gradu Kazanlk. 1844.godine je  na njegovom zemljištu izgrađena crkva posvećena Svetom jovanu Preteči, a darodavac je bio Stojan Grajol, koja je do sada pretrpela mnogo promena u površini i izgledu. Na ovom metohu je postojala i kilimarska škola kao i istorijska škola koje su nestale pod pritiskom turaka.

više o metohu u Kazanlk na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

 

Hram Uspenja presvete Bogorodice u Kaloferu

 

 

Ovaj hram je sagrađen 1848 godine na temeljima starijeg hrama koji je bio sedište hilandarskog metoha koji se sastojao od hrama posvećen Presvetoj Bogorodici, od velikog konaka i groblja. U ovaj metoh su često svraćali i boravili hilandarsk imonasi taksiodoni koji su držali školu za grčki i bugarski jezik. 1839 godine ova škola se gasi, da bi bila izgrađena nova zgrada u kojoj se škola seli, van metoha. U starijoj školi se 1850 god. otvara ženska škola koja će da funkcioniše do kraja 1850 godine kada se konak urušava od starosti. Na mestu starog hrama koji je srušen od turaka 1848.godine se podiže nov, veći hram takođe posvećen Presvetoj Bogorodici, ali više monaha nije bilo kao i to da se ovaj posed više ne vodi kao hilandarski, od 1880 god. Danas je na ovom mestu veliki hram koji je do danas pretrpeo mnoge adaptacije.

 

Manastir Svetog Petra i Pavla u Svištovu

 

 

Ovaj manastir je sagrađen 1644.godine od ktitora Mateje Basaraba i njegove žene Jelene. Tokom 18 i 19 veka je bio hilandarski metoh. U njemu je živeo i svetac Damaskin Gabrovski, hilandarac. Turci su zahtevali od njega da se odrekne hrišćanske vere i tako uzmu metoh, ali ovaj Svetogorac-hilandarac nije pristajao na ucene i turci su ga obesili 1771 godine u dvorištu manastira i bio pokopan u istom. Po svetogorskim pravilima, 1779 godine je grob otkopan i kostgi i lobanja su mu prenete u kosturnicu manastira Hilandara, lobanja je stavljena u srebrnu kutiju na kojoj je pisalo “Zde glava proigumena Damaskina iže bil na taksid ou Sviщovъ i tamo oubiven bistь ot agarяnъ. 1779”. Inače je otac damaskin hilandarac bio monah taksidion kome je pripala igumanska uloga da vodi i čuva ovaj hilandarski metoh.

1813 godine godine u ovom manastiru je osnovao školu Neofit Bozveli, bugarski prosvetitelj i borac za nezavisnost bugarske crkve. Od 1831 godine u ovu školu vodi Hristaki Pavlović Dupničanin koji uvodi pored bugarskog jezika i crkveno-slovenski i grčki jezik.

više o metohu u Loveču na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

više o metohu u Sofiji na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

više o metohu u Slivenu na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

više o metohu u Čirpanu na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

više o metohu u Plevenu na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

više o metohu u Dupnici na https://www.academia.edu  Manastir  Hilandar i istočni balkan u XIII veku, Ognjen Krešić, Beograd, 2021

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev