Света Гора
 
Манастир Хиландар
Хиландарска књижара
Литература Коришћена литература  
 
 
  

Коришћена литература

(Без писаног одобрења аутора текстова није дозвољено преузимање садржаја портала www.hilandar.info у комерцијалне сврхе. За детаље садржаја и питања пишите на емаил: njonic@yahoo.com. Закон о ауторском и сродним правима 2009,2011,2012.)// дец.2013

 

 

 1. Василий, Б. Второе посещение Святой Афонской Горы Василия Григоровича-Барского им самим описанное.  Москва : Индрик, 2004.
 2. Архимандрит Леонид.Словено-српска књижница на св.Гори Атонској у манастиру Хиландаруи св.Павлу.Београд:Српско учено друштво,1877.
 3. Дучић,Н.Старине хиландарске.Београд:у Штампарији Краљевине Србије,1884.
 4. Радојичић,Ђ.Старе српске повеље и рукописне књиге у Хиландару.Београд, Архивист; од.2, бр. 2,1952.
 5. Архимандрит Леонид. Историческое описание Сербској царској лавры Хиландарја и еја отношенија кЪ царствамЪ сербскому и русскому.Москва:Университетскаја типографија, 1868.
 6. Đurić,V.Fresques médiévales á Chilandar:contribution au catalogue des fresques du Mont Athos. Belgrade,1964.
 7. Kämpfer,F. Ivan Groznyj und Hilandar. Wiesbaden:Otto Harrassowitz:1971.
 8. Ненадовић,С.Архитектура Хиландара:цркве и параклиси.Београд,НБС:1974.
 9. Баришић,Р.Осам векова Хиландара: историја, духовни живот, књижевност и архитектура.Београд,2001.
 10. Кораћ,В.Архитектура католикона манастира Хиландара:између Атоса,Србије и Цариграда.Београд,2000.
 11. Pelekanidis, S.M. The Treasures of Mount Athos. Vol. 2, The Monasteries of Iveron, St. Panteleion, Esphigmenon, and Chilandari Athens : Ekdotike Athenon S.A.,1975
 12. Đurić,V. La peinture de Chilandar à l'époque du roi Milutin. Hilandarski zbornik 4,Beograd: 1978, 31-64
 13. Живојиновић, M. Хиландар и пирг у Хрусији. Хиландарски зборник 6,Beograd: 1986, 52-82
 14. Бошковић,Ђ. и Ковачевић,М. Манастир Хиландар - Саборна црква: архитектура.Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1992.
 15. Ненадовић,С. Хиландарски скит Свете Тројице на Спасовој води: архитектура и постанак. Београд 1971.
 16. Томић,О. Хиландарски скит Свете Тројице на Спасовој Води. Хиландарски зборник 9, Београд: 1997, 173-278.
 17. Петковић,С. Иконе Манастира Хиландара.Света Гора Атонска: Манастир Хиландар, 1997.
 18. Синдик,Д. Српска средњовековна акта у манастиру Хиландару. Хиландарски зборник 10, Београд: 1998, 9-134.
 19. Синдик,Д. Српски средњовековни печати у манастиру Хиландару. Београд: САНУ, 2000
 20. Фотић,А. Стварање традиције: Милутинов или Кавалиров пирг? Пета казивања о Светој Гори, Београд: 2007, 169-178.
 21. Ракић,З. Параклис Светог Саве Српског у Хиландару. Пета казивања о Светој Гори, Београд: 2007, 208-256
 22. ----

 

 1. Богдановић Д. Хиландарски типик, Рукопис Xил АС 156, Београд 1995.
 2. Богдановић. Д, В. Ђурић, Д. Медаковић, Хиландар, Београд., 1978, са хронолошком библиографијом и индексима.
 3. Ђенић Б. Архив, Манастир Хиландар, Београд., САНУ. Галерија, 1998, 125-132.
 4. Живојиновић М., Историја Хиландара И. Од оснивања манастира 1198. до 1335. године, Бгд., 1998 
 5. Суботић Г. Манастир Хиландар. (Поводом 800 година манастира Хиландара), Београд., САНУ, 1998 
 6. Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа. Зборник радова са III међународне хиландарске конференције одржане од 28. до 30. марта 1989. САНУ. Одељење језика и књижевности, Беорагд, 1995
 7. Шпадијер И, Рукописно наслеђе, Манастир Хиландар, Бгд., САНУ. Галерија, 1998, 115-124 
 8. Димитријевић Ст. М. Документа хиландарских архива до XVIII в. // Споменик Српске Краљевске Академије. Београд, 1922. 
 9. Живојиновић М. Светогорски пиргове и келије у средњем веку. Београд, 1972 
 10. Ненадовић С. Осам векова Хиландара: Грађење и грађевине. Београд, 1997 
 11. Група аутора. Осам векова Хиландара: Историја, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура. Београд, 1999 
 12. Фотић А. Света Гора и Хиландар у Османском царству XV-XVIII в. Београд, 2000. 
 13. Проватакис Т. Света Гора, Историја, традиција, туризам. Thessaloniki, 2002
 14. Петковић С. Хиландар. Београд, 2008 
 15. Папахрисанту. Д. Атонско монаштво. Атина, 1992 
 16. Ђураков Хаџи Н. Две велике и значајне годишњице. Ман.Св.Роман, Ђунис, 2000 
 17. Вучковић Г. Архимандрит. www.manastir-lepavina.org
 18. Матејић М. Хиландарска научна библиотека. Охајо, Колумбус, 1993
 19. Панајотис Х. Света Гора. Друштво пријатеља Свете Горе, Београд, 2009 
 20. Коцонис Ј. Архимандрит. Старечник. Атина,2000
 21. Проватакис Т. Света Гора-Агион орос. Атина, 1998
 22. Пројекат Растко. www.rastko.rs
 23. Задужбина манастира Хиландар. www.hilandar.org
 24. Matejić M. Matejić P. Hilandar Slavic manuscripts; a checklist of the slavic manuscripts from the Hilandar Monastery. Columbus, Ohio State University, 1972
 25. Јонић Н. ауторски текстови о Хиландару и Светој Гори, 2012
 26. Медаковић Д. Откривање Хиландара. Нови Сад, 2001
 27. Дурковић-Јакшић, Љ. Библиотека српске лавре Хиландара. Београд, 1969
 28. Рајковић,М.Светогорски манастири. www.fakti.org 
 29. Кашић Д. “Манастир Хиландар и његов значај у историји,”Света Гора и манастир Хиландар: Поводом хиљадугодишњице њеног оснивања. Београд: 1961. 
 30. Богдановић Д. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд; САНУ и Народна библиотека СР Србије. 1978.
 31. Слободанка Илић-Тасић и др. Услови развоја медицине и духовне културе у доба великог жупана Стефана Немање.Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):250-254
 32. School of architecture and educational media centre University of Auckland, New Zealand
 33. В.Кораћ и М.Ковачевић- Манастир Хиландар, конаци и утврђење 
 34. В.Мошин и М.Пурковић. Хиландарски игумани средњега века. Београд,1999 
 35. Сава Хиландарац. Историја манастира Хиландара. Београд, 1997 
 36. Ћоровић,В. Света Гора и Хиландар. Београд,2010 
 37. Мошин,В.  Акти светогорских архива. Споменик СКА 91 (1939)  
 38. Живојиновић,М. Најстарији периор манастира Хиландара и његови преписи. Хиландарски зборник 8 
 39. Живојиновић,М. Actes de l Chilandar. Paris,1998. 
 40. Миловановић, Методије. Живот у српској царској лаври Хилендару, 2. Београд,1908.
 41. Света царска лавра манастир Хиландар. www.zaduzbine-nemanjica.rs  
 42. Мамалакис, Оснивање манастира-замкова на Светој Гори, 1971:121-128
 43. Кашић, Д. Деспот Јован Угљеша као ктитор светогорског манастира Симонпетре. Београд , Богословље. (1976),29–62.
 44. Ненадовић,С. Барокна архитектура 18.века у Хиландару. Београд,НБС,1971.
 45. Епископ Фотије. Света Гора. часопис Крка, 2007. 
 46. Рајковић, М. Била православни комонвелт. www.fakti.org
 47. St.Peter and Paul orthodox church Alanta. http://www.atlantaserbs.com 
 48. Атанасије Атонски. www.wikipedia.org 
 49. Велимировић, Н. Охридски пролог.2007 https://svetosavlje.org/dan-prologa/... 
 50.  Житије Светог Нила. www.revnitelji.blogspot.rs 
 51. Черномаз Антоний Печерский. Православная энциклопедия. Том II.2000 . 602-606 
 52. Старечник.www.svetosavlje.org 
 53. Коцонис, Ј. Старечник. https://www.scribd.com/document/323566947/6742293-svetogorski-starecnik-doc 
 54. М.Ковачевић. Света царска српска лавра Хиландар на Светој Гори Атонској-Архитектура и друга добра.Монографија.Задужбина Хиландара, Београд 2016
 55. САНУ. Натписи манастира Хиландара. 2019.
@article{јонић2019legal,
 title={The Legal Status of the Mount Athos, from the Ancient Period to the Present},
 author={Јонић, Немања and Јонић, Јелена},
 journal={Pravoslavno mona{\v{s}}tvo},
 year={2019},
 publisher={Centar za crkvene studije}
}

Јонић, Немања, and Јелена Јонић. "Правни статус Свете Горе, од античког периода до данас." Pravoslavno Monaštvo 2019: 153-165.

Jevanđelje po Jovanu u srpskoj žitijnoj književnosti

Jonić - Универзитет у Нишу, 2021 - nardus.mpn.gov.rs

Докторска дисертација на тему Јеванђеље по Јовану у српској житијној књижевности
урађена је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21183

https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/21183/Doctoral_thesis_13222.pdf?sequence=1

Jonić, Jelena. "Jevanđelje po Jovanu u srpskoj žitijnoj književnosti." Универзитет у Нишу (2021).

@article{jonic2021jevandjelje,
 title={Jevan{\dj}elje po Jovanu u srpskoj {\v{z}}itijnoj knji{\v{z}}evnosti},
 author={Joni{\'c}, Jelena},
 journal={Универзитет у Нишу},
 year={2021},
 publisher={Универзитет у Нишу, Филозофски факултет}
}

Јонић, Јелена. "ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈОВАНУ У САВИНОМ ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА (Праћење адаптације јеванђељског предлошка увидом у цитатне категорије и форме)." CHURCH STUDIES 20 (2023).

@article{јонић2023јеванђеље,
 title={ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈОВАНУ У САВИНОМ ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА (Праћење адаптације јеванђељског предлошка увидом у цитатне категорије и форме)},
 author={Јонић, Јелена},
 journal={CHURCH STUDIES},
 number={20},
 year={2023}
}

[PDF] ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈОВАНУ У САВИНОМ ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА (Праћење адаптације јеванђељског предлошка увидом у цитатне категорије и …

Ј Јонић - CHURCH STUDIES, 2023 - crkvenestudije-churchstudies.com Апстракт: У раду се прати линија откривања Јовановог Јеванђеља и делимично Прве
Јованове саборне посланице у Савином Житију светог Симеона

Јонић, Јелена З. "ДУХОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОСЛАНИЦЕ ИГУМАНУ СПИРИДОНУ СВЕТОГА САВЕ У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПОСЛАНИЦЕ." CHURCH STUDIES 1.16 (2019).

[PDF] ДУХОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОСЛАНИЦЕ ИГУМАНУ СПИРИДОНУ СВЕТОГА САВЕ У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПОСЛАНИЦЕ

ЈЗ Јонић - CHURCH STUDIES, 2019 - crkvenestudije-churchstudies.comАпстракт: Анализирањем Савине Посланице игуману Спиридону задржали смо се на
духовно-моралним категоријама овога света које имају порекло у библијском,

Jonić, Jelena Z. "ЛИКОВИ СРПСКЕ ЖИТИЈНЕ КЊИЖЕВНОСТИ КАО СВЕДОЧАНСТВО ИСПУЊЕЊА БОЖАНСКОГ ПРОВИЂЕЊА У СВЕТЛУ ЈЕВАНЂЕЉА ПО ЈОВАНУ." Зборник Матице српске за књижевност и језик 71.2 (2023): 403-414.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1178707

 

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
LATINICA
 
Претрага на ћирилици!
 
 
 
 
Вести из Хиландара
 
Света Земља
 
Византолошки институт
 

О Светој Гори
 
Пријатељи Свете Горе
 

Блог о Светој Гори
 

Филм Отац
 

Светогорац
 
 
 
Мапа сајта
 

©2013-2024 Хиландар.инфо | Сва права задржана | Услови коришћења | LaktusDev