Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Građevine Utvrđenja van manastira Granična kula
 
 
  

Granična kula, manastir Jovana Seline

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 


 

 

 

Vizantijska ili Hilandarska granična kula-pirg se nalazi na granici Hilandara sa Zografom, na Hilandarskoj zemlji na jednom uzvišenju u blizini pećine svetog Kozme i nedaleko od pešačke staze koja spaja manastir Hilandar i manastir Zograf.

Smatra se da je pirg bio sastavni deo zidina Paleomanastira, ili starog manastira. Po istraživanju vizantologa i drugih stručnjaka, na kuli se mogu razlikovati dva perioda njene izgradnje: prvi period  je XI vek ( po mišljenju pojedinih stručnjaka, ova kula pripadala je nekom rano-vizantijskom manastiru u čijoj je blizini bila) i drugi period je od XII do ΧIV veka (pozno-vizantijski) vreme srpske obnove Hilandara, jer po načinu dogradnje istovetne su pirgovima u okviru manastira Hilandar,  kada je kula ponovo bila u upotrebi i to verovatno kao osmatračnica i/ili odbrambena kula za manastir Hilandar. Ostale pojedinosti o vizantijskoj / graničnoj kuli su veoma oskudne i čekaju buduća vremena da se razotkriju. (Pascal Androudis Three early shallow-bu tresse Towers of  the monastery of Chilandar,on Mount Athos).

Vladimir Mošin je ovaj Stari manstir poistovetio sa nekadašnjim srednjovekovnim manastirićem Jovana Seline.

Aleksandar Fotić smatra da se radi o mestu i crkvi Svete Marine koja se spominje u lažnoj Dušanovoj povelji o granicama Hilandarske zemlje kao i u hudžetu iz 1561.god. i hududname iz 1569.god. i smatra da se neposredno iza crkve Svete Marine nalaze ruine starog manastira Jovana Seline koji su bili na hilandarskoj zemlji i granica prema zemlji manastira Zograf.

 

 

(af- 263), (vm2- 172), (mž3- 10,11), (sh-332), (mž4-53)

 

 

južni zid glavnog pirga, svetlopis iz 2015.god. 

 

prostorije zapadnog dela, svetlopis iz 2015.god.

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev