Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Građevine Utvrđenja unutar manastira Igumenarija
 
 
  

Igumenarija, kelija Igumanova

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

 

(igumenarija pre požara 2004 god.)

 

Igumenarija ili igumanova kelija je veliki objekat koji se prostire od trpezarije kralja Milutina pa sve do paraklisa Svetoga Save i Svetog Dimitrija iz 16.veka, na zapadnoj strani manastira. Naziv nosi po tome što su u njoj stanovali igumani, proigumani, epitropi i drugi članovi Sabora. Igumenarija se naslanja na stari, antički i ranovizantijski zid. Igumenarija je izgrađena 1558.godine zaslugom igumana Genadija, a velika obnova je bila početkom 17.veka ili 1640.godine pod rukovodstvom igumana Teodosija kada se proširuje sve do velikog konaka. 1651.godine u vreme igumana jeromonaha Viktora obnova južnog dela igumenarije biva završena, dok je potpuno nova izgradnja severnog dela bila završena 1640.godine. Igumenarija je izgrađena sa otvorenim lučnim tremovima prema dvorištu. Iste godine, na tpećem spratu ovog konaka, upisao je svoje ime kao ktitor proiguman Teodosije. Zatvoreni doksati od drugog do četvrtog sprata postavljeni su ispred fasade srednjeg dela ovog konaka 1779, odnosno 1891. godine.

U severnom delu igumenarije se nalazila pekara koja je stradala u požaru 2004.godine. kao i cela Igumenarija. U okviru igumenarije 1779.godine bivaju izgrađena dva paraklisa: Svetog Dimitrija na trećem spratu i Svetog Save srpskog na četvrtom spratu koji ima kupolu.