Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Građevine Utvrđenja van manastira Crkva Svetog Trifuna
 
 
  

Crkva Svetog Trifuna

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

Nalazi se na oko 50 metara od glavnog ulaza u manastir ili na svega 10 metara od severnih zidina manastira, u manastirkoj bašti. Ne zna se pouzdano ko je bio ktitor i kada je podignuta ova crkva, ali preovladava mišljenje da je podignuta početkom XVII veka. 1719.godine bila je  prepravljana. Zidana je veoma brižljivo, kamenim kvaderima, uokvirenim opekama i ima pravougaonu osnovu, sa malom spoljašnjom apsidom.

Crkva nije živopisana, a njen jedini vredniji ukras je njen ikonostas iz 1620/21.godine. Ovaj ikonostas je delo hilandarskog monaha i slikara Georgija Mitrofanovića, jedno od njegovih najlepših ostvarenja.

Unutrašnjost crkvice ima dve celine:naos i oltarski prostor. U naosu četiri pilastra nose preko lukova srazmerno veliku kupolu sa osmostranim tamburom, koja počiva na niskom kockastom postolju. Ulazna jednokrilna drvena vrata su lep drvorezbarski rad i svedoče da je ovaj umetnički zanat cvetao i u XVII veku. 

Izgleda da je bilo više darodavaca koji su dali priloge za slikanje ikona, među njima i dva hilandarska jerođakona, Mihail i Isaija. Danas na ikonostasu, koji sačinjavaju delovi oltarske pregrade iz XVII veka iz glavne crkve, stoje tri ikone: Presvete Bogorodice, Gospoda Isusa Hrista i sv.Trifuna (na istoj dasci), dok su dveri sa predstavom Blagovesti u manastirskoj riznici. Ove ikone, a posebno lik arhanđela Gavrila iz Blagovesti, zrelo su Mitrofanovievo ostvarenje. Crtačke nesigurnosti iz ranijih godina ovde se ne zapažaju, likovi su produhovljeni i elegantno izduženi, a obraa lica je istančana.

Uz ikonostas, na zidu u produžetku prestonih ikona, postavljene su još dve ikone iz 1770. godine. Uz ikonu Hrista i sv. Trifuna je ikona Simeona Srpskog i Sv. Save Srpskog, a na suprotnoj strani zajednička ikona sv. Antipe i Jovana Krstitelja. Obe ikone su korektan grčki rad iz druge polovine XVIII veka. Zanimljiv je slovenski natpis uz sv. Antipu, u kome je zabeleženo da on celi zubne bolesti.

(sp-112)

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev