Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Građevine Utvrđenja unutar manastira Česma iz 17 veka
 
 
  

Česma iz 17 veka

 

 

Česma kod manastirske pekare je prizidana uz konak u čijem podrumu se nalazila manastirska pekara. Ona je sazidna u obliku male zgrade, trapezaste osnove. Bočne strane su joj široke 1,40 metara i 2,73 metara, a prednja 2,75 metara. Saprednje strane je visoka 2,50 metara, a sa veće bočne strane i čitavih 3,45 metara, jerje teren u padu.Ova česmaima specifične oblike u pogledu arhitekture. Prednja i veća bočna strana raščlanjene su pilastrima, uglovi su zaobljeni konveksno, a površine dveju lezena s prednje strane su konkavne. pilastri idu pravo dovenca, koji je dosta teđak i ima profil. Srednje niše na obema stranama se završavaju polukružno. na prednjoj strani su dve male niše, u koje se stavljaju čaše za vodu. Srednja površina je omalterisana, obojena crveno i na njojje dvoglavi beli orao. česma je zidana tesanimkamenom i sa tri reda opeke u svakoj horizontalnoj spojnici. Česma ima rtrostrani krov pokriven pločama škriljca. Ispred slavine je kameno korito za skupljanje vode. Manastir se i danas služi ovom česmom.

Česma se bitno razlikuje od drugih, jer pokazuje sve odlike baroknog stila. od baroknim uticajem, pilastrimasu raščlanjene fasade crkava Dvanaest Apostola i rfođenja bogorodice, te je verovatno i česma sagrađena krajem 18.veka.

(sn)

 

 

Česma kod stare pekare

 

 

Koriste je monasi nakon bogosluženja

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev