Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Ikonopis Čudotvorne hilandarske ikone  
 
 
  

Čudotvorne hilandarske ikone

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i pitanja pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

Bogorodica Trojeručica Bogorodica Mlekopitateljica
Bogorodica Popska Bogorodica Odigitrija-Mozaična
Bogorodica Akatistna Bogorodica Klisijarska
Bogorodica​ Nesagorevša u požaru Bogorodica Dohijarska
Neoboriva stena  

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA TROJERUČICA

 

Ikona Bogorodice Trojeručice je najpoštovanija ikona u Hilandaru i najznačajnija ikona srpskog naroda. Po predanju, pripada redu nerukotvorenih ikona, onih koje je ikonopisao apostol i jevanđelist Luka, prvi slikar hrišćanstva. Na njenoj drugoj strani je naslikan Sveti Nikola.

Ikona je dobila ime u VIII veku. U to vreme se pojavila ikonoboračka jeres, a jedan od njenih najvećih protivnika je bio Jovan Damaskin, tada još svetovnjak. Zato što je pisao protiv ikonoborstva, odsečena mu je desna ruka. Držeći odsečenu u zdravoj ruci, Jovan Damaskin se celu noć molio pred ikonom Presvete Bogorodice da mu isceli ruku kako bi nastavio da piše o poštovanju svetih ikona. I, čudo se zaista dogodilo. U znak zahvalnosti svetitelj je dao zlatarima da iskuju ruku od srebra i da je postave na ikonu.

Nakon čudesnog isceljenja Jovan Damaskin se zamonašio. Monaški život je provodio u lavri Svetog Save Jerusalimskog, u koju je poneo i ikonu svoje Dobrotvorke Trojeručice. U lavri su se nalazile još dve svetinje: čudotvorna ikona Bogorodice Mlekopitateljnice i paterica - igumanski štap Svetog Save Jerusalimskog. Prema predanju,ovaj svetitelj je na samrti prorekao da će u manastir doći jedan carski sin njegovog imena - Sava, i da će pri njegovom poklonjenju pričvršćeni štap pasti na zemlju. Zaveštao je da se novom Savi kao blagoslov daju obe manastirske svetinje.

Njegovom zaveštanju Jovan Damaskin je dodao svoje - da se tom carskom sinu da i ikona Bogorodice Trojeručice. 

Pet vekova kasnije proročanstvo Svetog Save Jerusalimskog se obistinilo. U lavru je došao srpski monah Sava. Dok se poklanjao svetiteljevom grobu, igumanski štap je pao. Isto čudo se ponovilo i sledećeg dana. Tako su se razrešile sve sumnje monaha da je srpski Sava onaj koga su čekali. Čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice je čuvana uz dvorove svih vladara iz nemanjićke loze. Do kraja XIV veka je prešla sa dvora srpskog cara Dušana Silnog u manastir Studenicu. Početkom 15. veka je Studenica postala meta turskih osvajača. Obavešteni da Turci dolaze ka manastiru, monasi su se na brzinu postarali da iz njega spasu najvrednije dragocenosti. Tako su ikonu Bogorodice Trojeručice učvrstili na samar jednog magareta koje su pustili da ide kuda ga vodi Bogorodi;ina volja. Magare je prešlo gotovo celu Srbiju i Makedoniju da bi došlo na Svetu Goru, gde se zaustavilo nedaleko od Hilandara.Videvši i shvativši šta se dešava, manastirski oci su mu pohitali u susret. Kada su skinuli ikonu, magare je palo mrtvo.

Krajem XV veka Hilandar se našao u teškoj situaciji zbog izbora novog igumana. Mnogobrojni monasi srpske, ruske, grčke i bugarske nacionalnosti nikako nisu mogli da se slože. Ali za vreme jednog večernja se sa ikone jasno čuo glas Presvete Bogorodice da je ona igumanija manastira. Sutradan, na jutrenju, ikona je bila na igumanskom mestu. Misleći da je u pitanju neka prevara, monasi su je vratili u oltar. Međutim, i narednog dana se ponovilo isto. Tada su shvatili da više ne treba da razmišljaju o izboru igumana, niti da pomeraju ikonu sa igumanskog mesta. Tako je Bogorodica Trojeručica postala igumanija i zaštitinica Hilandara. Godine 1905, na molbu zapovedništva visokih oficira ruske vojske, koja se nalazila u ratu sa Japanoom, načinjena je kopija ikone Bogorodice Trojeručice. Bila je poslata na bojno polje kao pomoć pravoslavnoj ruskoj vojsci. I Rusi su zaista počeli da odnose pobede. Kada je između dva carstva sklopljen mir, kopija je vraćena u Hilandar.

Devedesetih godina XX veka veličanstvena kopija Bogorodice Trojeručice je stigla u Srbiju. Ova kopija stoluje u hramu Svetog Save na Vračaru. Postavljena je u poseban proskinitar koji stoji u naosu hrama, uz sam igumanski presto. Ispred nje neprestano gori veliko kandilo, a ulje iz njega je već mnoge izlečilo od raznih bolesti. Ikona Bogorodice Trojeručice je prva svetogorska svetinja koja je, i pored kanonske zabrane, iznesena sa Svete Gore. Godine 1993. je petnaestak dana boravila u crkvi Svetog Dimitrija u Solunu, gde ju je videlo više od milion vernih. Tom prilikom se desilo još jedno u nizu njenih čuda - slepi od rođenja je u trideset trećoj godini progledao.

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA MLEKOPITATELjNICA

 

Bogorodica Mlekopitateljnica (Galaktotrofusa) predstavlja ređi tip ikone. Na njoj je prikazano kako Presveta Bogorodica doji (pita) Hrista Mladenca. Ova ikona se najpre nalazila u manastiru Svetog Save Osvećenog u Jerusalimu. Sa svetiteljevom patericom, bila je zaveštana budućem Savi, carskom sinu koji će, kao običan poklonik, doći u manastir. Trebalo je da pri njegovom poklonjenju grobu Save Jerusalimskog pričvršćeni igumanski štap padne. Početkom XIII veka, kada je u manastir došao srpski monah Sava, ovo proročanstvo se obistinilo. Tako je Sveti Sava Srpski na dar dobio patericu Save Jerusalimskog, ikonu Bogorodice Trojeručice, koja je pripadala Jovanu Damaskinu, i ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice.Po povratku na Svetu Goru, ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice je postavio u Isposnicu u Kareji. Ali tom prilikom je napravljen presedan - ikona je stavljena levo od carskih dveri, na mesto koje pripada Hristu.

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA POPSKA

 

Ikona Bogorodice Popske (Popovske) je litijska ikona. Na njenojpoleđini je naslikano Vavedenje Presvete Bogorodice, rad jednog od najboljih ikonopisaca tog vremena. Isti zograf je, oko 1360. godine, oslikao veliki Deizisni čin za ikonostas hilandarske crkve i minijature jevanđelista u Romanovom jevanđelju. Bogorodica Popska je preslikana u XVI ili XVII veku, a Vavedenje je sačuvalo svoj prvobitni izgled.

U vezi sa ovom ikonom predanje kazuje da je jedan inoverni sveštenik nastradao dok je, izdavši se lažno za pravoslavnog jereja, na litiji nosio ovu svetu ikonu. On je naime došao u posetu Hilandaru i prestavivši se kao pravoslavni hrišćanin, ostao neko vreme u gostima. Međutim, na jednoj litiji ovaj lažni sveštenik, iz razloga poznatih jedino Svevidećem Bogu, iznenada je pao u more i utopio se, dok je u rukama nosio ovu Bogorodičinu ikonu. Drugi izvori pak kazuju da je za vreme litije Hristos želeo strogo da ga ukori radi krivoverja, te da se zbog toga ruka mladenca i bespočetnog Boga nalazi u ovom neobičnom položaju. Od tada se litije i osveštanje vode savršavaju sa ovom svetom ikonom i pošto je uvek nose sveštenici, dobila je ime Popska. Bogorodica Popska stoji u Sabornom hramu, postavljena uz severoistočni stubac. Pred njom se posle svake službe daje otpust, kada sveštenik govori: “Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas i spasi.”

(atl.)-ikone

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA ODIGITRIJA, Putevoditeljica

MOZAIČNA IKONA

 

Ikona Bogorodice Odigitrije (Putevoditeljke) urađena je u tehnici mozaika. Pripadala je prvom srpskom svetitelju - Simeonu Nemanji. On je na samrti tražio od svog sina, monaha Save, da mu donese ovu ikonu. Pred njom je pojao psalme sve dok nije izdahnuo. Danas ova ikona zauzima centralno mesto u riznici nove hilandarske biblioteke. Pred njom se metaniše i traži oproštaj za svaki posao koji se preduzima u ovom delu manastira. Godine 1996. je napravljena kopija Bogorodice Odigitrije za potrebe Istorijskog muzeja Srbije.

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA AKATISTNA

 

Ikona Bogorodice Akatistne je postavljena na oltarsku pregradu glavnog hrama u Hilandaru. Oko nje je, u malim scenama, ilustrovan ceo akatist - himna Presvetoj Bogorodici.

1837. godine zbog nepažnje ondašnjeg crkvenjaka zapalio se oltar Saborne crkve, u kojoj je stajala ova ikona. Iako je oltar skoro u potpunosti izgoreo, ova sveta ikona ostala je netaknuta. U tom požaru pred njom je čitan Akatist, te je zbog toga dobila ime Akatistna.U vezi sa ovom ikonom postoje kazivanja prema kojima je Svetom Savi otkrila blago zakopano nedaleko od manastira, koje je on pronašao i zahvaljujući tome nastavio sa radovima izgradnje manastira. O tome međutim nema govora u njegovom žitiju. Ova sveta ikona se i danas nalazi među prestonim ikonama na desnom kraju ikonostasa Saborne crkve.

(atl.)-ikone

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA KLISIJARSKA

 

Ikona Bogorodice Klisijarske (Eklesijarhova) je dobila ime po crkvenjaku (eklesijarhu) kojeg je urazumila. Predanje kaže da je taj crkvenjak bio pomalo nemaran. Trebalo je da održava kandilo pred ikonom Presvete Bogorodice koje se često gasilo zbog promaje. Paleći ga jednom prilikom, eklesijarhu su se otele neprimerene reči. Ali istog časa je onemeo. Moć govora mu se vratila tek posle brojnih metanija i mnogo prolivenih suza. Legenda kaže da je od tada postao najrevnosniji sluga u hramu Gospodnjem.

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - NESAGOREVŠA U POŽARU

 

Ova sveta ikona u velikom požaru 1722. godine nije izgorela. Te godine strašna vatrena stihija uništila je pola manastira, pretvorila u zgarište većinu manastirskih zdanja. Saborni hram ostao je čitav, iako su mnoga crkvena blaga i hrisovulje izgorele, jer su se nalazile u manastirskoj riznici. Ova sveta ikona stajala je u podrumu, koji je takođe izgoreo, ali je ostala netaknuta. Ogaravljena ikona je izvađena ispod pepela i postavljena u oltar glavne crkve Hilandara, gde se i danas čuva.

(atl.)-ikone

 

 

ČUDOTVORNA IKONA - BOGORODICA DOHIJARSKA

 

Ikona Presvete Bogorodice Dohijarske nosi ime po dohiji - magazi. To je prostorija koja služi kao spremište za hranu i ostale manastirske potrepštine. Nastojatelj magaze - dohijar, ima odgovorno poslušanje da puni dohiju i da iz nje razdeljuje namernice za kuhinju i monaške potrebe. Zbog toga nad njim bdi Presveta Bogorodica.

 

 

 

IKONA NEOBORIVA STENA

 

Bogomajka monumentalnog izgleda gde se ističe njen smireni i po malo odsutni lik. Ovo je litijska ikona pred kojom se po predanju, pred kosovski boj pomolila srpska vojska na čelu sa Svetim knezom Lazarom. Odaje dostojanstvo Milostive Zaštitnice, i simbol je srpske tuge za palim carstvom. Danas se ikona nalazi u riznici manastira Hilandar.

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev