Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Kelije Svetog Jovana Zlatoustog, Hrizostom  
 
 
  

Kelija-skit Svetog Jovana Zlatoustog, Hrizostoma

Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

     

krajem XIX veka                                                          danas           

 

Po mišljenju stručnjaka, na mestu gde se danas nalazi skit Svetoj Jovana Zlatoustog, tu je još u antičko doba bila ljudska naseobina, koja je stradala u pustošenjima gusara. Sveti Sava srpski je naišao, verovatno, na ruiniran manastir, jer je on to i bio u vreme kada je na Svetoj Gori bilo oko 150 manastira. Pretpostavlja se da je Sveti Sava po povratku iz Svete zemlje kupio zapusteli manastir zajedno sa pripadajućom zemljom oko manastira, od Protata. Ne zna se da li je i ovaj manastir Sveti Sava obnovio, ali se zna da je bio nastanjen monasima tokom XVI i XVII veka, na šta upućuje mermerna ploča koja je nađena u temeljima stare crkve, koji je kazivao da je to stara crkva zidana ili popravljana 1702. god. trudom jeromonaha Mateja, Nektarija, Antima i monaha Nikifora i Rafaila. Ruski pisani izvori govore da je stara crkva podignuta 1702. godine.

Tokom XVIII veka, manastir biva potpuno napušten i devastiran, ali krajem istog veka, bežeći od turaka, srpski i bugarski monasi sa još dvojicom ruskih monaha se kriju u njemu. Krajem ΧΙΧ veka otac Kiril, rus, dolazi, sada u keliju Svetog Jovana Zlatoustog i započinje njenu obnovu.

Novembra 13. godine 1894. izvršeno je svečano osvećenje hrama ruske opštežiteljne kelije Svetog Jovana Zlatoustog na Svetoj atonskoj gori. Ovaj hram je sagrađen i posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom, s posebnim oltarom koji je posvećen blagovernom knezu Aleksandru Nevskom i Svetoj ravnoapostolnoj Mariji Magdaleni, a za uspomenu na čudesno spasenje cara Aleksandra Aleksandroviča i carice Marije Feodorovne pri izvrtanju voza blizu stanice Borki 17. oktobra 1888. Kelija Svetog Jovana Zlatousta na Svetoj atonskoj Gori sagrađena je u granicama zemlje carske patrijaršijske slovenske hilandarske lavre nedaleko od ruskog Andrijevskog skita (Seraja), na putu od Kareje za Vatoped. Kelija je u vidu četvorougaonika koji se zatvara novim hramom i visokim zidom sa svetim vratima. Ima sve potrebne prostorije za raznovrsne radove monaha od kojih se oni izdržavaju. U to vreme živelo je u njemu i bratstvo od 47 članova, isključivo ruskog porekla, od kojih je šest sveštenoslužitelja.

Sveti Sava i njegovi naslednici su i materijalno pomagali rusku keliju  Svetog Jovana, što je i pismeno posvedočeno: "Posle proširivanja hrama, s blagoslovom hilandarske Lavre 1886. god. bila je sagrađena nova prostrana zgrada sa dva sprata i sa udobnim suterenskim prostorijama, koje su stajale 10.000 rubalja."

Po svemu se vidi da je tadašnja uprava našeg Hilandara sledovala sveštenu tradiciju svojih velikih ktitora, a posebno Svetog Save, što se dokazuje iz istorijskog dokumenta koji doslovce citiramo: "Za gradnju većeg prostranijeg hrama, hilendarska Lavra s ljubavlju je dala blagoslov za podizanje takvog hrama koji se retko sreće na Atonu. Zato ovo bratstvo kelije Svetog Jovana Zlatousta smatra svojom velikom obavezom da posvedoči duboku blagodarnost ocima koji upravljaju slovenskom Hilandarskom Lavrom za tu u istini bratsku ljubav i naklonost, s kojom su se oni čvrsto odnosili prema starcu i bratiji naše kelije, kao i za usrdno pomaganje i podršku u svima dobrim poduhvatima - koji su oni nama uvek pružali i pokazivali neizveštačenom očinskom prostosrdačnošću apostolskih vremena. Zahvalna bratija kelije neće zaboraviti njihova dobra dela do vjeka." Na taj način je podignuta velika crkva Svetog Jovana Zlatousta. Bratstvo manastira je umnoženo i stara crkva je vremenom postala mala za bratstvo. Za podizanje hrama Svetog Jovana bilo je potrebno 32.000 rubalja. U Moskvi je poručen ikonostas gracioznog (prefinjenog) ruskog rada sa zlatnim ramovima. U bogatim prilozima za hram učestvovao je i ceo ruski blagočestivi i blagotvoriteljni narod ".

Hram je sagrađen u vizantijskom stilu. U njemu su se čuvale tri čudotvorne ikone: Spanska Bogorodica, "Ublazi moju tugu" i ikona Svetog Jovana na tronu. Nije se slučajno desilo da je kelija Svetog Jovana podignuta baš u vreme Save Nemanjića na Svetoj Gori i nije slučajno to što su Hilandarci posle Svetog Save ponovo bili u duhovnoj vezi sa ruskom kelijom. To je njegovo jevanđeljsko seme koje cveta i daje duhovne plodove kroz vekove. Ruski vladari su dobro znali za takve svete odnose sa Hilandarom i zato su mnogostruko uzvraćali ljubav srpskoj crkvi, deo te ljubavi je pretočen u kremaljskoj crkvi u Moskvi gde blistaju dve naše freske, oca i sina Svetog Simeona i Svetog Save Nemanjića, kao i Svetog Jovana Zlatousta.

Danas je kelija napuštena uz nadzor monaha iz kelije Paterica.

 

Više o keliji na: na ruskom,   kel.Jovana Zlatoustog 1 (na listi za misionar-# za misionar lista tekstova#)

Više na: kel. Jovana Zlatoustog 2, grt.travel

Više na: kel. Jovana Zlatoustog u Kareji, kelija Jovana Zlatoustog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev