Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Graditeljstvo 14. i 15. vek  
 
 
  

Arhitektura i graditeljstvo XIV i XV veka

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

14.-15. vek

 

Posle Simeona Nemanje i sv. Save, najveći ktitor manastira Hilandara bio je kralj Milutin (1282-1321). Zbog svojih graditeljskih poduhvata i darežljivosti prema manastirima i crkvama postao je znamenit još za života. Njegovom brigom izgrađeni su hramovi u Carigradu, Solunu, po Makedoniji i Srbiji, a pokloni u novcu i dragocenim predmetima odlazili su u poznata svetilišta u Jerusalimu, Svetoj Gori, Bariju i Rimu. Ipak, najveće blago izdvojio je za Hilandar. Tokom skoro cele svoje duge vladavine on se starao da uveća hilandarsku imovinu, dodajući joj nove posede i metohe, da opravi zapušteno, podigne novo, da obezbedi miran život manastiru.

Najpouzdaniji svedok njegovih poduhvata, pomoćnik u političkim, crkvenim i umetničkim poslovima, arhiepiskop II , dugogodišnji hilandarski iguman, zabeležio je u kraljevoj biografiji, koju je sam sastavio, sve ono što je Milutinovom zaslugom Hilandar dobio. "Ovaj hristoljubivi (kralj) božanstvenu crkvu ovoga svetoga i Bogom podignutoga mesta zvanoga Hilandar, koja beše prvoga zdanja, od osnova razorivši i veću sazda i ukrasi svakim različnim lepotama, neštedice dajući mnogo zlato, i u tom mestu postavi mnoge carske palate i izvanredne ćelije, na prebivanje monaha koji su tamo, i zakonska izdržavanja ustanovi im, i za hranu svako izobilje i za odeću im; a okolo toga svetoga mesta sazda grad sa velikom tvrđavom, zbog naležeće napasti bezbožnog gusara.

I podiže velike pirgove, dobri i blagi pastir, (...) koji su na tome svetome mestu, i snabde ih da ih se ne dotakne ljuta zver, i da ne razgrabi tuđin njegova truda... Ka ovomsvetom i božanstvenom mestu zvanom Hilandar ispuni mnoga sela i metohe svakim bogatstvom, i to izobilno, a sve prikupi od države cara grčkoga, mnogo nebrojeno mnoštvo zlata za ovo davši, i priloži ka tom svetom mestu, da od te države idu svakojake potrebe ka onima koji su u tom manastiru i radi pokoja onih koji kakvim poslom idu u to sveto mesto ... I tu na obali mora, kod mesta zvanog Hrusija, podiže veliki pirg i vrh njega postavi crkvu na ime Vaznesenja Hristova, i okolo sazda grad, i postavi mnoge palate, i tu utvrdi crkveni ustav, i dade svakodovoljstvo onima koji će živeti u tom mestu, što sve utvrđeno ovim hristoljubivim i do sada stoji nepokolebimo. A ovaj pirg je blizu mesta gde je bio grad u ranije dane, zvani Samarija." Značajan poduhvat kralja Milutina i danas se svojom raskošju i veličinom raspoznaje u manastirskom tkivu. Na njemu počiva sadašnji izgled manastira; sve ono što je kasnije dodavano samo je upotpunjavalo kraljevu zamisao; tada ostvarena celina kasnije je samo nadograđivana i proširivana. Bio je to poslednji korenit zahvat u Hilandaru u srednjem veku.

 

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev