Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Građevine Utvrđenja unutar manastira Beli konak
 
 
  

Beli konak, konak iz 1589 god.

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

 

Beli konak (svetlopis iz 1998 god.)

 

Beli Konak je najstariji konak, tj. zdanje sa originalnim izgledom od svog nastanka do 2004.godine kada je stradao u požaruu, ali je nakon obnove 2018.god. u većemm delu vraćen njegov stari izgled sa manjim izmenama. On je najstariji konak na Svetoj Gori koji je bio u funkciji do 2004.god. i od 2018.god. kada su u obnovljenoj zgradi ponovo useljene kelije. Ploča sa upisanom godinom izgradnje 1597/1598. je uzidana iznad prizemlja, sa dvorišne strane konaka. Ove godine označavaju završetak gradnje prizemlja i dva sprata, ostala dva sprata se dograđuju kasnije. Beli  konak se prostire od starog pirga Svetog Nikole tj.paraklisa Svetog Nikole na severu i prostire se ka jugu do pirga Svetog Save. Njegovo prizemlje je građeno kao staja i mmazgara. Postoji očigledna razlika u gradnji prva dva i poslednja dva sprata. Prva dva sprata su građena u vreme opštežića, a poslednja dva sprata u vreme osobenožića u toku 19.veka. maksimalan broj kelija za ceo konak je bio 26. Na mestu Belog konaka od 11. do 16 veka postojale su male pomoćne i argatske kuće kao i lakosi-poluukopane zemunice u kojima se čuvala hrana. Inače skoro ceo Beli konak je izgrađen na steni.  

U  severnom delu konaka na  četvrtom spratu u 17.veku je izgrađena crkva 40 Sevastijskih mučenika, a njen ktitor je bio proiguman Vasilije.  To je obavljeno na taj način što su u istočnom zidu usečene dve niše, veća kao oltarska apsida, i što je u ovoj pravougaonoj prostoriji postavljena oltarska pregrada. Na njoj su tri ikone (Bogorodice sa Hristom i dva anđela, Deizis i Stradanje sevastijskih mučenika) iz prve polovine XVII veka. One su delo nekog iskusnog grčkog majstora, ali bez veće originalnosti i snage. Nešto je nadahnutiji bio ikonopisac koji je naslikao carske dveri. Na njima je natpis iz 1622/1623, koji ukazuje na proigumana Vasilija kao ktitora. Živopisa u crkvici nema, izuzev što je u apsidi očuvan monohromni lik Bogorodice sa Hristom, slikan okerom. Nad ulazom je u niši u XVII veku naslikan sv. Nikola, što upyćuje da je ovaj mali hram u nekom vremenu bio posvećen ovom svetitelju. 

Beli Konak je  teško nastradao  u požaru 2004.godine. Ostali su samo zidovi, lukovi i potporni stubovi u visini do drugog sprata. Celi paraklis 40 Sevastijskih mučenika je nestao u požaru.  Danas se ovaj konak obnavlja.  Tokommm 2018.god. obnova ovog konaka je skoro u potpunosti završena. Monaške kelijje suu useljene. Osnova, struktura, veličina, broj i raspored kelija je isti onakav kakav je o bio pre požara, dok je spoljni izgled konaka u manjoj meri izmenjen i prilagođen današnjim potrebana i stilu.

       

 

Beli konak (svetlopis iz 2000.god.)

 

 

Beli konak posle požara iz 2004 god. (svetlopis iz 2014.god.)

 

Beli konak nako obnove (svetlopis iz 2018.god.)

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev