Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Srpski ktitori s.Konstamonit  
 
 
  

Manastir Kostamonit

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012. // dec.2013)

 

 

 

Konstamonit je podignut na „lepom i zdravom mestu“, između visokih gora, u šumovitom i dobro zaklonjenom predelu. Ima osnovicu pravilnog četvorougla sa crkvom u sredini, a ulaz mu je sa južne strane.

Istorijski se prvi put pominje u XI veku. Sava hilandarac veli za Konstamonit da je „jedna od najstarijih polaznih tačaka hrišćanske kulture na ovom poluostrvu“, i da u tome ne ustupa ni Vatopedu ni Filoteju.

U hrisovulji cara Jovana V Paleologa (1351) manastir se pominje pod imenom Kastamonit. Početkom četrnaestog stoleća manastir je posle jednog požara obnovila plemkinja Ana Filantropina, kojom prilikom je bratstvu poklonila i ikonu Bogorodice Putevoditeljice. Požari koji su usledili doneli su kaluđerima nove nevolje. Tako se među ktitore ove obitelji upisao i srpski veliki čelnik u vreme kneza Lazara i despota Stefana Lazarevića Radič Postupović. Njegova ktitorska povelja se i danas čuva u manastirskoj arhivi. Radič Postupović je kao laik napiao tipik za monaški život, što je jedinstven slučaj. Srpski dostojanstvenik je u ovom manastiru potom živeo i umro kao monah Roman. Postupovićev poklon potvrdio je 1433. godine despot Đurađ Branković, priloživši i sam određenu sumu novca.

Glavna crkva je četvrta na istom crkvištu, posvećena Prvomučeniku Stefanu, a sagrađena je između 1860. i 1871. godine u vreme igumana Simeona. Dimitrije Avramović, koji je po Sterijinom nalogu, putovao u Svetu Goru, 1847. i 1849, da popiše srpske drevnosti, navodi da je crkvu podigao Radič Postupović. To bi značilo da je Radičeva zadužbina srušena i izgrađena nova Saborna crkva. Ima dve priprate i njeni gabariti odgovaraju „veličini manastira“. Konstamonit ima četiri crkvice unutar zidina. U paraklisu posvećenom Bogorodici Vratarnici (Portaitisi) je istoimena čudotvorna ikona, poklon srpske princeze Ane Filantropine. Ovu ikonu je iguman Simeon nosio na svom putovanju u Rusiju (1872-1876). U manastiru se čuva predanje da je i čudotvorna Odigitrija njen dar. Izvan manastira je još pet paraklisa, onaj posvećen Svetom Antoniju, sa lepim ikonostasom iz 1670, nalazi se na mestu nekadašnjeg manastirića Neakit.

Od manastirskih dragocenosti vredne su pomena: čestica Časnog krsta, deo desne ruke Svetog arhiđakona Stefana i ramena kost Konstantina Velikog, jedan vizantijski krst i zlatni povez jevanđelja izrađen u Kalaritu (Epir) 1820, koji se smatra darom Kire Vasilike.

U ovom grčkom manastiru očuvano je i nekoliko srpskih povelja – dve Radiča Postupovića, jednom određuje manastiru pomoć od 20 litara srebra godišnje, posle požara od 1424; drugom je posle svoje smrti zaveštao bratstvu za izdržavanje sedam sela. On je propisao i tipik koga će se kaluđeri držati, koji se i danas čuva u arhivi. Dve darovnice su sa potpisom despota Đurđa Brankovića, jednom se potvrđuje Radičevo pravo svojine nad zaveštanim selima.

(28)

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012. // dec.2013)

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev