Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Kelije Svetog Stefana na Samariji  
 
 
  

Kelija Svetog Stefana, na Samariji

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i pitanja pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

          

                                       Kelija Samarija pre obnove                                                      posle obnove

 

Ova hilandarska kelija se nalazi na oko 300 metara istočno od arsane Svetog Vasilija i novog vinskog podruma, na brdu Samarija. Ima paraklis koji je posvećen Svetom Stefanu iz XVII veka, prikazana je na bakrorezu iz 1757.godine. Ova kelija je bila do skoro napuštena i oronula, da bi tokom poslednje obnove manastira Hilandara i ona bila obuhvaćena obnovom i sada je aktivna. U njoj sada borave dva monaha koji se bave proizvodnjom sveća i tamjana.

Keliju čini samo jedan izduženi objekat koji se pruža u pravcu istok-zapad. Prvobitno je to bila jedna prizemna prostorija i crkva sa pripratom. Crkva je na istočnom kraju. Objekat je izgrađen od kamena i maltera, a krov je pokriven kamenim pločama. Za zapadnom kraju je kasnije dograđena hlebna peć. U 19.veku je glavnom objektu dodat i sprat sa tri kelije.

Crkvu Svetog Stefana čine priprata, naos i oltarski prostor. U oltarskom istočnom zidu su izvedene tri niše za apsidu, đakonikon i proskomidiju, i ovaj zid je spolja ravan. Nad naosom je izvedena kalota koja s epreko lukova i svoda na istočnoj strani oslanja na pilastre. Svi zidovi kao i kalota, zidani su kamenom u blatu. Opeka je upotrebljena samo za lukove i podove. Dugo je ova kelija bila napuštena, ali je obnovljena tokom 2005.godine kada je nastanjena keliotima koji su i živopisali crkvu-paraklis.

54.MK

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev