Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Kelije Blagovesti, Evangelismu  
 
 
  

Kelija Blagoveštenja, Evangelismu

Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

 

Ova hilandarska kelija nalazi se u Kareji, uz ruski konak Svete Trojice ili na svega  100 metara iznad Tipikarnice, na hilandarskoj zemlji. Poznato je da je samu keliju podigao Sveti Sava srpski u ΧΙΙ veku.  Do XVII veka u njoj su aktivno pojali, ikonopisali i učili za misionarske poslove srpski i grčki monasi. Ikonografska škola doživljava vrhunac između dva svetska rata. U XIX veku keliju nastanjuju ruski monasi, a upravitelj je starac hadži-Georgije. Po njegovom upokojenju 1886.godine, upravu preuzima njegov učenik monah Partenije, koji obnavlja keliju i obogaćuje ikonopisačku radionicu i prepisivačku delatnost, nakon nekoliko godina monah Partenije piše biografiju o starcu hadži-Georgiju. 
U vreme starca Partenija 1899. podignut je nov četvorospratni konak sa paraklisom Vaskrsenja Hristovog na vrhu. To je današnji konak, stim što paraklis nije sačuvan. U vreme hilandarskog igumana Pajsija ustrojen je novi paraklis Blagoveštenja na drugom spratu konaka. U njega je prenesen ikonostas i drugi crkveni mobilijar iz urušene crkve Blagoveštenja. U paraklisu Blagoveštenja se danas nalazi čudotvorna ikona -Skoroposlušnica-, kao i mnoge čestice moštiju, a pojedine je imperatorka Marija Aleksandrovna darivala ovoj keliji:Sv. Haralampija, Sv. Marije Magdaline, Sv. Partenija, Sv. Georgija, Sv. Paraskeve, Sv. Ane, Sv. Trifuna, Sv. Ap. Luke, Sv. Grigorija Bogoslova, Sv. Jovana Zlatoustog, Sv. Vasilija Velikog. 

 

ikona Skoroposlušnica

 

Budući da ova kelija nije imala veliki posed u samoj Kareji, to je imala čitluk (metoh) u blizini Jovanjice

Kelija je imala do 70 monaha koji su se bavili misionarskim aktivnostima (taksidioni),  ikonopisanjem i pojanjem. Blagoveštenjska kelija je imala Međutim, sa oktobarskom revolucijom, ruski monasi nestaju i kelija se gasi. Posle drugog svetskog rata u njoj je bilo par grčkih monaha.

Kelija Blagoveštenja je danas antiprosopija manastira Hilandara. Antiprosopija je manastirski konak u prestonici Svete Gore, u kome boravi antiprosop (poslanik u Sveštenoj opštini) manastira. Takođe, u godini kada Hilandar daje Prota, to i on tokom svog mandata živi u ovom konaku. Ovaj konak je namenjen za smeštaj samo monaha i prota kojeg manastir Hilandar daje svake pete godine. U njemu se ne smeštaju poklonici.

 

paraklis u konaku Blagoveštenja

 

Više o keliji: na ruskom Blagoveštenjska kelija Hilandarskog manastira , GRT.Travel, Nostalgija blog

Više o keliji u knjizi: Sveta Gora Aton i njena Blagoveštenska porodica

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev