Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Građevine Utvrđenja unutar manastira Pirg Svetog Đorđa
 
 
  

Pirg Svetog Đorđa

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

 

(pogled sa spoljašnje strane)

 

Pirg Svetog Georgija ili Svetog Đorđa  je  jedna od najstarijih građevina u  Hilandaru i nalazi se nanajužnijoj strani manastira. Spada u odbrambene kule. Postoji predanje da je u  njemu po prvi put  spavao Sveti  Sava neko vreme dok nije osposobio eklisijarnicu za noćenje. Najniži slojevi  ovog pirga potiču iz 10.veka iz vremena Georgiusa Helandariosa. Na vrhu pirga  tokom 12.veka biva izgrađena crkva Svetog Georgija u kojoj se do danas  čuvaju  delovi njegovih mošti. Više  puta je obnavljan i  oštećivan od strane gusara, katalanaca  i turaka. Doživljava  velika oštećenja tokom zemljotresa u 16.veku.  1670.godine ceo pirg biva  obnovljen.  Putopisav Vasilije Barski 1744.godine na vodi da se u njemu  između  ostalih nalaze  i prostorije u  kojima su se zatvarali prestupnici.  Prva tri nivoa ovog pirga su od 15.veka su bili  u funkciji kuhinje, mađupnice. U njima se spremala hrana, prali sudovi, i sve ono što je  bilo  potrebno, a iz razloga što se  sve  ovo nalazilo uz samu staru trpezariju koja se nalazila između  Katolikona  i današnje trpezarije.

 

paraklis Svetog  Georgija

 

Na vrhu pirga sv. Georgija, s južne strane manastira, bila je izgrađena na samom početku XIII veka crkva posvećena istoimenom svetitelju. Mali hram je samo istočnim zidom izlazio na fasadu pirga, dok ga je sa ostale tri strane okruživao uzan hodnik. Sačinjavaju ga tri uobičajena dela: priprata, naos i oltarski prostor s apsidom usečenom u zid.

Hercegovački mitropolit Vasilije je pri igumanu Georgiju obnovio vrh pirga i hram na njemu 1670/1671. godine.  Sredinom XIX veka kupola nad naosom je nadvišena. U pod crkve ugrađene su i tri mermerne ploče sa plitkim reljefom iz XII veka.

Prvobitne freske koje se datiraju oko 1260. godine, iako mogu biti i starije, očuvane su pretežno u priprati (osam stojećix figura monaha i Vaskrsenje Lazara), na zidovima crkve spolja (ciklus sv. Georgija i ilustracije Kanona na ishod duše), i u oltaru (Silazak u ad). Naročito su retke ilustracije Kanona na ishod duše koji je sastavio Andreja Kritski. One opisuju iskušenja kroz koja prolazi duša monaha da bi stigla u raj i ovakve scene trebalo je da podstiču na uzoran život. Nepoznati autor ovih fresaka neguje stil koji odgovara strogoj, asketskoj sredini Hilandara. Na likovima, posebno istaknutih monaha u priprati, volumen se ne ističe mnogo, kolorit je uzdržan i svetao, kompozicije pojednostavljene, a celo slikarstvo je lišeno ambicija da bude dopadljivo. Svojom ozbiljnošću, unutarnjom snagom i osećanjem za monumentalnost, ove freske reprezentuju poseban tok u onovremenom vizantijskom slikarstvu.

Mlađe slikarstvo u crkvi sv. Georgija potiče iz 1686, i sledilo je obnovu pirga iz 1670/1671. godine. Ikonografski program u hramu je sasvim jednostavan: prikazani su stojeći likovi svetitelja, nekoliko scena Velikih praznika i ciklus sv. Georgija u osam kompozicija. Najmlađi živopis u crkvi potiče iz 1851. godine i prekriva površine u nadzidanoj kupoli. Na ikonostasu sačinjenom od delova oltarske pregrade iz XVII veka iz glavne crkve nalaze se prvobitne ikone Hrista i ctojeća figura sv. Georgija.  Lepe dveri sa predstavom Blagovesti iz početka XVIII veka pripadale su nekad drugoj celini. Ikona Svetog Save Srpskog i Simeona Nemanje kraj ikonostasa nastala je u XVIII veky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(pogled sa spoljašnje strane)

 

 

 

 

 

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev