Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Istorija 10. i 11.vek  
 
 
  

Hilandar Χιλανδαριου Chilandar Hilandar Χιλιανδαριου Hilendar Chilendar Hilendar

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

X i ΧΙ vek

 

 

Do danas nema dokumenata koji bi konkretno govorili o nastanku tj. prvoj izgradnji manastira Hilandara. Međutim, postoje dokumenti koji govore o ljudima i događajima iz 10. i 11. veka, a koji se mogu vezati za manastir Hilandar.

Najstariji sačuvani podaci o manastiru Hilandaru govore o tome da su između 976. i 979.godine Atonci ili monasi Svete Gore, Romelijskom imperatoru Vasiliju II uputili jednu molbu koju je sastavio i preneo u Carigrad Georgije Helandaris (Lađarević). Godine 982. isti taj Helandaris (koji je po svoj prilici, osnivač i ktitor našeg manastira prozvanog kasnije, po njemu "manastirom Helandarijevim“) prodao monasima Ivirona svoje dobro (agros) koje se graničilo sa teritorijom manastira Iviron, jer je želeo da se nastani u blizini mora!? Od dobijenih para monah Helandarios dolazi u Mileje- severni deo Atona, na mestu današnjeg manastira Hilandar gde podiže mali manastir i keliju, ili je kupio već postojeći manastir sa kelijama.  Skorašnji arheološki nalazi ukazuju da je na mestu današnjeg Hilandara postojali objekti, verovatno verskog karaktera iz 5.veka.

Konkretno manastir Hilandar se prvi put pojavljuje u sačuvanim spisima iz 1015.god. kada se sedamnaesti po redu potpisao „Jevstatije, monah i iguman Heland...", što bi se moglo dopuniti kao „Helandariju“, ako bi ovakva, gramatički moguća, rekonstrukcija bila tačna to bi značilo da se manastir Hilandar prvi put konretno pominje kao grčki manastir 1076.godine, ali "potpuno pust i ugašen", u to vreme se on pominje kao manastir starca Lavrentija Paksimade, a ovaj kao njegov ktitor. Ovako zapusteli manastir je po odluci prota i svih igumana svetogorskih manastira, ustupljen jereju Neofitu 1076.godine, igumanu manastira Kastamonita, sa pravom da njime upravlja, ali bez prava da ga proda ili ustupi drugome. Manastir je imao da bude sjedinjen sa manastirom Kastamonitom. Ovoje je za sada najstariji poznati pomen manastira Hilandara.* 

Manastir Helandarios, naziv manastira u tom obliku, se pominje još u grčkim aktima iz XI i XII veka pa i kasnije. Poznati su igumani Hilandara iz 11.veka, a to su: Evstatije 1015. i 1018.god., i  Ilija 1066.god. Monah Simeon potpisan kao - hilandarski, ekonom Svete Gore potpisao je protatski akt 1141.godine o razgraničenju manastia Kalike i manastira Filoteja.*

Na Svetoj Gori su i pre dolaska Svetog Save srpskog bili srpski monasi. Neki naučnici smatraju da su prve naseobine srpskih monaha na Svetoj Gori još iz 10.veka.

U prvim srpskim izvorima o manastiru Hilandaru, D. Anastasijević govori da je još u 12.veku Manastir  bio posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice (21. novembar). Poslednji pomen "Helandara" iz toga perioda je u protatskom aktu od 1169.godine, gde je među potpisnicima i "helandarski" iguman Gerasim. Posle toga je manastir propao i opusteo, zajedno sa mnogim drugim manastirima i kelijama u Milejama, kako se taj kraj Svete Gore u srednjem veku zvao. Do pustošenja i kasnijeg propadanja manastira su doveli stalni napadi pirata i drugih razbojnika. 

(db), (vm)

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012. // dec.2013)

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev