Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Kelije Rođenja presvete Bogorodice, Flaska  
 
 
  

Kelija rođenja Bogorodice, Flaska ili Plaka

Κελλί Γενεσίου Θεοτόκου Μονής Χιλιανδαρίου, χιλανδαρινό κελλί του Φλασκά

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

Kelija Flaska se nalazi na svega 150 metara od centra Kareje, odnosno od Protatske crkve, kada se krene južno ka moru.

Mali manastir Plaka je osnovan u ΧΙ veku. U njemu je bilo veliko bratstvo, a sam manastir je posedovao velika imanja južno od Kareje. Bio je značajan manastir, imajući u vidu da je imao svoje predstavnike za prota Svete Gore. Međutim, u XIV veku, pod naletom gusara biva opustošen. Na zahtev cara Dušana, protat je dao decembra 1347.godine keliju Flaska malom manastiru Svetog Save, tj. hilandarskoj karejskoj Isposnici na upravljanje, i potom, januara 1375.godine manastiru Hilandar. U to vreme kelija biva obnovljena, vinogradi ranijeg manastira, zanovljeni i stalno nastanjeni monasi. I pored svih dešavanja, starešine Flaske ili Plake učestvovali su u radu protovog Saveta i potpisivali protatska akta.

Značajno u istoriji nekada ovog manastira je to što je 1198.godine monah Klimis iz manastira Plaka bio potpisnik zahteva caru Aleksiju III da se zapusteli manastir Hilandar dodeli Srbima, a ne manastiru Vatopedu.

Kelija Flaska do današnjih dana preživela je mnogobrojne obnove, dogradnje i preziđivanja. Centralni deo kelije u pravcu istok-zapad definiše dugačak i širok hodnik, koji povezuje sve njene prostorije. U jugoistočnom delu kelije nalazi se mali hram, i čini se da je to najstariji deo objekta koji je bio okosnica kasnije dogradnje. U severozapadnom delu kelije nalazi se trpezarija sa kuhinjom, dok ostali deo sačinjava još pet soba za spavanje različitih veličina. Sa severozapadne strane kelije nalaze se ruševine takozvanog starog konaka – fino zidanog naizmeničnim redovima tesanika i opeke. Kelija se nalazi na strmini koja se spušta u pravcu zapad-istok, pa se u njenoj substrukciji nalazi i veliki podrum, koji je uglavnom služio za preradu grožđa i skladištenje vina, obzirom da je kelija okružena starim zasadima vinove loze. Najstariji i najvažniji deo kelije je svakako paraklis posvećen Rođenju Bogorodice. To je mala jednobrodna crkva (dim: 6,08h3,11h3,15m),2 čiji oltarski prostor od naosa odvaja oltarska pregrada. Zasvedena je ravnom drvenom tavanicom, ikako nije izvesno da li je oduvek tako bilo. Na istočnom zidu oltarskog prostara udubljene su uobičajeno tri niše – centralna u kojoj je smeštena časna trpeza i dve bočne predviđene za proskomidiju i đakonikon.

Već nekoliko godina kelija je napuštena i u njoj više niko ne živi.

 

Ikonostas

 

Stub na kojem su napisani ktitori kelije

 

 

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev