Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Kelije Uspenja presvete Bogorodice, Molivoklisija  
 
 
  

Kelija Uspenja presvete Bogorodice, Molivoklisija

Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Μολυβοκκλησιά

 

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

Kelija Molivoklisija, što označava olovni krov, je značajna sa srpski rod po tome što se u njoj više od 350 godina odvijala prepisivačka i knjigovezačka delatnost. U njoj su radili najučeniji monasi toga vremena, na prepisivanju starih rukopisa i knjiga za potrebe kelije, Hilandara i srpskih vlastodržaca. U njoj su i nastala neka značajna dela koja se i danas mogu naći u biblioteka Tipikarnice, Hilandara i mnogim svetogorskim manastirima.

Kelija Molivoklisija je od Kareje udaljena oko 20 minuta hodom. Nalazi se u leskovoj šumi, nad uvalom sa baštam i snažnim izvorom, kelija se zapaža sa puta tek kada se izađe iz hrastove šume. Svoje ime Molivoklisija je dobila po olovnom krovu malog hrama posvećenog Uspenju Bogorodice.

Kelija  je sigurno nastala pre 1536.godine, ne zna se njen raniji naziv ali se zna da je bila posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Ona je sačuvala natpis koji se nalazi nad južnim, kasnije zazidanim ulazom u zapadni deo hrama. Natpis je crne boje na krečnoj osnovi. U kome se kaže da je hram posvećen Uspenju Bogorodice podignut 1536/7, a da je njegovo oslikavanje privedeno kraju 1541.godine. Najzaslužniji za obnovu i oslikavanje kelije su bili monah Makarije, srbin i Dmitar Janjevac (iz Janjeva, sa Kosova), koji su se bavili prepisivanjem knjiga. Kelija je bila skriptorij u središtu Svete Gore, gde je u XVI veku delovalo više uglednih ličnosti slovenskog porekla i obrazovanja. Ova kelija je bila veoma aktivna i značajna u prepisivanju knjiga koje su dospele čak i do ruku Vlaških i Moldavskih vladara koji su davali novac za njenu obnovu i oslikavanje.

 

 

hram sa  konakom

 

Freske u crkvi su dobro očuvane. Repertoar je veoma bogat za jedno malo zdanje. U najnižoj zoni prikazane su ctojeće figure svetitelja, prevashodno monaha i svetih ratnika; u višim zonama naosa kompozicije Velikih praznika, zatim pohvalna pesma u čast Bogorodice - Akatist u dvadeset scena (četiri nedostaju), kao i retka predstava inspirisana pesmom ,,0 tebe raduet se". U hramu su živopisani i najvažniji događaji iz Bogorodičinog života i nekoliko starozavetnih kompozicija, dok su u kupoli naslikani Hristos Pantokrator, Nebeska liturgija, proroci i u pandantifima četvorica jevanđelista. Iako su natpisi srpskoslovenski, ove zidne slike nisu delo srpskih majstora, već nepoznatog sledbenika čuvenog kritskog živopisca Teofana. U duhu svog umetničkog uzora, slikar Molivoklisije sledi ikonografske predloške iz XIV veka, ali se na sceni Blagovesti Anine zapaža zapadnoevropski uticaj u produbljavanju prostora. Dosta vešt i marljiv, autor ovih fresaka nadišao je prosečnost. Njegova jedina uočljivija slabost je neusklađenost stojećih figura uobičajenih dimenzija i nekih scena koje su sasvim male, gotovo minijaturne.

Danas je kelija aktivna.

+(sn)

 

 

Sveti Sava i Sveti Simeon

 

 

Natpis iznad ulaza, o ktitorima i gradnji Molivoklisije

 

 

priprata

 

 

Kupola i ikonostas

 

 

zimska  kuća i ostava

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2024 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev